Skip to content back to nav
 
 

Dobbelt så mange brande på sankthans aften

Bål mark

Brandvæsnet rykker ud til dobbelt så mange brande på sankthansaften som på normale aftner. Overhold derfor reglerne for sankthansbål.

Nyhed skrevet af Kirsten Sterling |19-06-2013
Vi ser frem til sankthansaften, som en hyggelig aften med familie og venner, men for nogle udvikler det sig til brand i huset eller ild i mennesker. Derfor skal man arrangere bålet i god afstend til brandbare bygninger og materialer og følge reglerne.
Afstandsreglerne er fastsat ved lov, og sankthansbålet skal være placeret i en afstand af mindst:
  • 30 meter fra bygninger med hårdt tag
  • 60 meter fra letantændelige markafgrøder
  • 200 meter fra stråtækte huse, nåletræsbevoksninger m.v., og oplag af brandfarlige stoffer og andet let antændeligt materiale 

Sund fornuft og forsigtighed

Det er ikke ufarligt at tænde bål, understreger Egedal Kommunes beredskabschef Henrik Jørgensen: 

- For at undgå, at bålet udvikler sig til en reel brand til fare for personer og omgivelser, er det vigtigt at tage sine forholdsregler, siger han og kommer med følgende tommelfingerregler: 

  • Undgå at tænde bålet med optændingsvæske eller brandfarlige væsker som benzin eller sprit.
  • Vær opmærksom på bålet og forlad det først, når det er helt slukket.
  • Hold særligt øje med små børn i nærheden af bålet.
  • Overhold afstandsreglerne.

Du kan finde flere gode råd til at holde en sikker sankthansaften på Beredskabsstyrelsens temasider

Er du særligt interesseret, kan du læse om Forsvarsministeriets bekendtgørelse om brandforanstaltninger for afbrænding i det fri.

Læs mere her om Egedal Brandvæsen

 

 

Læs også ...