Skip to content back to nav
 
 

Mindre syge og mere veloplagte medarbejdere

Postkort om projektet 'Fra fravær og stress til nærvær og trivsel'

Færre sygedage og bedre forebyggelse af stress. Det er målet i en stor indsats for medarbejderne i Egedal Kommune, der i 2016 har fokus på at skabe trivsel og balance i en travl hverdag

Nyhed skrevet af Frederik Roed|18-03-2016

Egedal Kommune sætter i 2016 fokus på at nedbringe sygefraværet og forebygge stress gennem en række aktiviteter under titlen 'Fra fravær og stress til nærvær og trivsel'. 

Målet med indsatsen er at mindske sygefraværet og forbygge stress. Helt konkret vil Egedal Kommune reducere sygefraværet til 4,5 procent inden 2018 - svarende til, at der for hver medarbejder er et sygefravær på gennemsnitligt 11 sygedage om året.

Indsatsen indebærer bl.a. en analyse af de arbejdspladser, der har et sygefravær over 4,5 procent. Alt afhængig af årsagerne til sygefraværet, bliver der efterfølgende iværksat selvstændige handleplaner og gennemført aktiviteter, der skal nedbringe sygefraværet.

Herudover indeholder indsatsen en række tilbud til de ansatte som f.eks. vejledning og coaching hos en nyansat stresscoach, Tai Chi-øvelser, mindfulness for stressramte og en række kurser og foredrag, der sætter fokus på trivsel og balance i en travl hverdag.

Handler på stigende sygefravær

Baggrunden for indsatsen er en tendens de seneste år, hvor Egedal Kommune har oplevet et stigende sygefravær, der nu er på niveau med omegnskommunerne, men lidt højere end landsgennemsnittet. Der har desuden gennem en årrække været en stigning i antallet af medarbejdere, der bliver henvist til psykologhjælp hos Falck Healthcare med baggrund i arbejdsbetinget stress.

I 2014 havde medarbejderne i Egedal Kommune i gennemsnit 14 sygedage, svarende til et sygefravær 5,6 procent. I 2015 var tallet steget til 14,8 sygedage pr. medarbejder, svarende til 5,9 procent. Den udvikling skal projektet 'Fra fravær og stress til nærvær og trivsel' nu være med til at vende. 

Årsagen skal analyseres

Tendensen til et højt sygefravær blandt de store faggrupper er især hos pædagoger i klubber, institutioner, SFO'er og døgninstitutioner, samt blandt social- og sundhedspersonale.

Der er ikke nogen entydig forklaring på sygefraværet blandt disse faggrupper, men det er ikke utænkeligt, at eksempelvis almindelige smitte eller skiftende arbejdstider kan spille ind, siger personalechef i Egedal Kommune, Bolette Bendixen.

- Derfor handler en stor del af vores nærvær- og trivselsprojektet også om at analysere og handle på, hvad der er den konkrete årsag til et højt sygefravær på arbejdspladser med et fravær på over 4,5 procent. Der kan nemlig være stor forskel på, hvorfor vi bliver mere syge - skyldes det eksempelvis smitteepidemier, stress, udfordringer med afdelingens trivsel eller noget helt andet, siger Bolette Bendixen.

Indsatsen 'Fra fravær og stress til nærvær og trivsel' skal foreløbigt køre til udgangen af 2016.