Skip to content back to nav
 
 

Egedal stiller skarpt på børns trivsel

Børn i workshop

Egedal Kommune sætter her i efteråret et særligt fokus på børn og unges trivsel og sociale sundhed. Som noget helt særligt har Egedal valgt at gøre uge 41 til 'Trivselsuge' i alle børnehaver, skoler, SFO’er og klubber.

Nyhed skrevet af Rune Thielcke og Frederik Roed|03-10-2017

En central ambition i Egedal Kommunes Sundhedspolitik handler om at forebygge mobning og ensomhed blandt børn og unge. Dét at blive udsat for mobning, eller dét at mangle nære sociale relationer, kan nemlig være ødelæggende for den det går udover, og få alvorlige følger resten af livet.

Men selvom det kan få store konsekvenser for den enkelte, er det vigtigt at håndtere begge dele som et socialt fænomen. Konkret betyder det, at man skal finde og arbejde med årsagerne til mobning og ensomhed i den kultur og de gruppedynamikker, der opstår i de forskellige fællesskaber.

Det handler helt konkret om at afdække, tale åbent om og lære hinanden at aflæse de sociale koder, der karakteriserer og er adgangsbilletten til et givent fællesskab. På den måde er indsatsen mod mobning også en indsats mod ensomhed.

Denne indsats er en løbende arbejdsopgave som prioriteres hele året, men her i efteråret får temaet fuld opmærksomhed - og særligt i den kommende Trivselsuge.

- Det er ikke nok bare at have det daglige fokus på trivsel. En gang i mellem bliver vi nødt til at skabe lidt mere rum, så vi kan løfte emnet op i fællesskab og drøfte årsager og løsninger sammen med børnene. Det vigtigste er at vi taler åbent om det sammen, så man ikke kommer i skole eller børnehave med ondt i maven uden at sige noget, siger Søren Trier Høisgaard, Centerchef for Skole- og Dagtilbud.

Trivselsugen

Som noget ganske særlig har Egedal Kommune i år valgt at uge 41 er trivselsuge i alle børnehaver, skoler, SFO'er og klubber. Her har den enkelte institution netop mulighed for at sætte noget ekstra tid af til at drøfte og arbejde med trivsel på mange forskellige måder alt efter alder og behov.

Nogle steder vil man arbejde intensivt med Maryfondens "fri for mobberi", andre steder vil man sætte fokus på elevernes digitale dannelse og andre steder igen er det værdier som respekt og samarbejde, der er i fokus.

Mange værktøjer og et særligt forældreansvar

Alle pædagoger og lærere har efter sommerferien fået et inspirationskatalog med forskellige forslag til, hvordan man konkret kan arbejde med trivsel og social sundhed. På den måde kan den enkelte lærer eller pædagog tilpasse indhold og arbejdsform, så det passer lige præcis til deres behov og børnegruppe.

Derudover har både pædagoger, lærere og forældre været inviteret til en række foredrag om, hvordan man kan træne børn og unges robusthed. Robusthed handler nemlig om at blive god til at klare udfordringer i livet - især når det er svært.

- Vi er parat til at gøre rigtig meget i Egedal Kommune for at skabe de bedst mulige rammer for at vores børn og unge trives, men når det handler om at forebygge mobning og ensomhed, har for-ældrene også et stort ansvar for at involvere sig. Forældre er børnenes vigtigste rollemodeller og kan være med til både at optrappe og nedtrappe konflikter. Derfor vil vi også i de kommende uger køre en målrettet kommunikationskampagne, der sætter fokus, hvordan man som forældre kan støtte op om sit barns trivsel, siger Carina Buurskov Kristensen, formand for Børne- og Skoleudvalget.

Sund Egedal

"Sund Egedal" er vores ambition om at styrke sundheden i Egedal. Derfor arbejder vi målrettet på at gøre det lettere at leve sundt. Sundhed er et fælles ansvar, hvor alle har en rolle at spille. Ege-dal Kommune kan skabe de gode rammer - men det er op til den enkelte at bruge dem.
#HvadGørDu