Skip to content back to nav
 
 

Kan vi bevæge os smartere rundt?

Testområdet omkring Egedal Centret

Et byområde omkring Egedal Centret bliver til foråret til et Smart City testområde, hvor borgernes bevægelsesmønstre anonymt bliver registreret. Dataindsamlingen kan forbedre alt fra parkeringsforhold til gadebelysning. Den 25. januar bliver borgerne taget med på råd om, hvad vi skal måle på.

Nyhed skrevet af Frederik Roed|22-01-2018
Holder vi faktisk så længe i kø på Byvej, som vi tror?
Parkerer vi altid bilen ved Egedal Centret, der hvor der er flest ledige pladser?

Cykler vi den hurtigste vej fra Stenløse Station til softballkamp på Degnebakken?

Hvor bevæger vi os mest rundt mellem forretninger i centret?
Hvilke skraldespande trænger til at blive tømt oftere?

Denne type spørgsmål og mange flere kan vi senere på året få nyttige svar på.

Billeder af hvordan byen bliver brugt

Det kan vi, fordi Egedal Kommune til foråret etablerer et Smart City testområde, hvor en række målestationer - krypteret og helt anonymt - registrerer borgernes bevægelsesmønstre. Systemet kan ikke 'se' hvem, der går eller kører mellem målepunkterne, kun at nogen flytter sig. 

- Sensorerne opfanger folks mobile wifi-signaler eller bilernes Bluetooth, så vi kan danne os reelle billeder af, hvordan byen bliver brugt af borgerne. Det er nyttig viden, fordi vi så kan indrette byrummet mere optimalt med eksempelvis bedre skiltning, belysning eller parkeringsløsninger, forklarer Sune Schøning, der er Smart City koordinator i Egedal Kommune. 

- I dag må vi tit gætte os frem til, hvor vi teoretisk set forventer folk vil gå, køre eller parkere. Vi har ikke en reel viden om den faktiske adfærd. Det får vi nu, siger Sune Schøning.

Borgere med på råd om målepunkter

Før målestationerne bliver sat op, vil Egedal Kommune gerne have borgernes bud på, hvad der kan være interessant at måle på i testområdet. Derfor bliver omkring 25 repræsentanter for foreninger, organisationer og virksomheder, der arbejder omkring Egedal Centret, inviteret til en workshop, hvor de skal være med til ideudvikle på, hvad vi med fordel kan bruge de nye data til.

Workshoppen finder sted i Stenløse Kulturhus torsdag den 25. januar kl. 18.30.

Hvad er Smart City?

Smart City gør det muligt at registrere vores reelle bevægelsesmønstre i stedet for de forventede. Dermed kan vi indrette byrummet mere optimalt med eksempelvis bedre skiltning, belysning eller parkeringsløsninger.
Strategien for Smart Egedal sætter pejlemærker for, hvilke områder Egedal Kommune vil arbejde med digitale løsninger på, for at opnå en mere effektiv og bæredygtig borgerservice.
Egedal Kommune deltager aktivt i en række tværkommunale og regionale Smart City-netværk og samarbejder, bl.a. med KL og Gate21. For tiden deltager kommunen i projektet Lighting Metropolis, hvor formålet er at skabe smart og innovativt lys, i samarbejde med universiteter, virksomheder og andre kommuner i Greater Copenhagen.
 

Læs også ...