Skip to content back to nav
 
 

Alle elever skal blive så dygtige, de kan

Læsning i skole

Den årlige kvalitetsrapport for Egedals skolevæsen blev i sidste uge behandlet på et møde i Skoleudvalget. Nu skal et nyt lederteam arbejde sammen med skoler og fagpersoner om at skabe en positiv udvikling, der kommer til at gavne alle børn.

Nyhed skrevet af Vibeke Toft|13-03-2018

Center for Skole og Dagtilbud får hvert år udarbejdet en kvalitetsrapport, der er et centralt pejlemærke i udviklingen af skoletilbuddet i Egedal. Rapportens resultater viser en generel tilbagegang for elevernes læring og trivsel. Både Center for Skole og Dagtilbud og politikere tager resultaterne seriøst og ønsker at vende udviklingen.

Egedal har den faglighed, der skal til

Center for Skole og Dagtilbud og de fire distriktsskoler arbejder sammen om at sikre en positiv kvalitetsudvikling af skoletilbuddet. Helt i tråd med den nationale målsætning, handler det i Egedal om, at alle børn skal udvikle sig bedst muligt i gennem hele deres skoleliv. Det gælder uanset deres faglige niveau og sociale baggrund.

Ifølge Centerchef for Center for Skole og Dagtilbud Søren Trier Høisgaard er det afgørende, at den faglige kapacitet på skoleområdet bliver udnyttet bedre og på tværs af fag og matrikler. Det kræver både en stærk faglig ledelse i alle fire skoledistrikter og centralt.

- Det har været helt afgørende at rekruttere stærke fagpersoner til vores decentrale og centrale ledelsesteam. Nu kan vi forene vores store ambitioner om maksimal trivsel, læring og dannelse for alle kommunens elever, fortæller Søren Trier Høisgaard. 

Politikerne ønsker faglig udvikling og bedre trivsel

Kvalitetsrapporten var et vigtigt punkt på dagsordenen, da Skoleudvalget var samlet til møde. Skoleudvalget tager resultaterne meget seriøst og har fokus på, at både læring og trivsel skal blive bedre.

- Resultaterne skal blive bedre. Når vi sætter det lange lys på skoleområdet, så handler det om at løfte alle elever. Skolen skal både løfte dem, der er meget dygtige og dem, der har det svært, siger formand for skoleudvalget Betina Hilligsøe.