Skip to content back to nav
 
 

Ny cykelrute og byggemodning

Skolekampagne 2016

Lige efter påske begynder entreprenørmaskinerne byggemodningen af det nye boligområde nord for Dyvelåsen i Smørumnedre. Arbejdet varer hele 2018.

Nyhed skrevet af Frederik Roed|23-03-2018

Det betyder en del byggearbejde i området og en ny gå-og cykelrute til og fra Søagerskolen, fordi stien mellem Kirkevangen og Dyvelåsen bliver lukket. På Skebjergvej bliver cykelstien mellem Tværvejsbroen og Dyvelåsen trafiksikret, dér hvor lastbiler skal køre ind til byggepladsen.

Allerede på hverdagene i skolernes påskeferie - hvor der ikke er så mange børn på cykelstierne - begynder entreprenørfirmaet Andreassen A/S at køre materiel ud på byggepladsen nord for Dyvelåsen. Det sker via en ny adgangsvej for lastbiler, der skal krydse cykelstien på Skebjergvej mellem Tværvejsbroen og Dyvelåsen. Arbejdet bliver begrænset til dagtimerne i hverdagene op til påske, og der er ikke planlagt arbejde i helligdagene.

Ny krydsning af cykelsti på Skebjergvej

Lige efter påskeferien går vi i gang med at etablere en ny mere trafiksikker krydsning for cyklisterne, der skal krydse adgangsvejen til byggepladsen på Skebjergvej. Omlægningen af cykelstien vil bl.a. sikre bedre oversigtforhold for lastbiler og cyklister. Under dette arbejde vil entreprenørfirmaet blive pålagt at køre forsigtigt, men vi opfordrer cyklister til at køre forsigtigt på strækningen.

Ny gå- og cykelrute til og fra Søagerskolen

Ud over etableringen af cykelstikrydsningen på Skebjergvej bliver den eksisterende nord-syd sti mellem Kirkevangen og stierne ved Dyvelåsen lukket, fordi området skal byggemodnes, og der på sigt skal bygges boliger. I stedet bliver der i løbet af 2018 etableret en ny sti længere mod øst langs boligerne ved Askeåsen, Råbroparken og Søagerbakken.

Indtil denne gå- og cykelsti er færdig, anbefaler vi at børn og voksne benytter cykelstien og fortovet på Råbrovej mellem Kirkevangen og Skebjergvej, der er en trafiksikker rute, især for børn, der skal til og fra Søagerskolen. Øst-vest stien lige nord for Søagerskolen vil kun blive berørt af byggemodningen i begrænset omfang, men vi kan ikke udelukke, at der bliver behov for at lukke dele af stien i begrænsede perioder.

Hvis dit barn dagligt går eller cykler på stierne omkring Dyvelåsen, vil det eventuelt være en god idé at træne de nye ruter i påskeferien. 

Byggemodning i 2018

Vi har planlagt at hele 2018 vil gå med at anlægge veje og stier i området. Byggemodningen handler om at skabe den fornødne infrastruktur der skal til før man kan bygge huse. Det handler om at lave etablere veje, stier, kloak og vandledninger, elforsyning m.m.
Det medfører en del grave- og asfaltarbejde. Det er ikke planlagt, at der skal ske voldsomt støjende aktiviteter under byggemodningen. 

Arbejdet med byggemodningen vil til hverdag foregå i dagtimerne mellem kl. 7 og 18. Kun sjældent i weekenden. 

Når anlæg af veje og stier er afsluttet er det planen, at det grønne område omkring boligerne skal etableres. Tidsplanen for "det grønne anlægsarbejde" er ikke endeligt detailplanlagt, men vi forventer at begynde i 2019.

Byggemodningsarbejdet på Dyvelåsen vil blive udført af entreprenør Andreassen A/S på vegne af Center for Teknik og Miljø i Egedal Kommune.