Skip to content back to nav
 
 

Fornuftigt regnskab for 2017

Forår 2

Takket være god økonomistyring leverede Egedal Kommune et pænere regnskab for 2017, end det oprindelige budget. Der er dog fortsat en udfordring med at skabe balance i økonomien.

Nyhed skrevet af Kirsten Sterling |25-04-2018

Egedal Kommune har leveret et bedre regnskab end det oprindelige budget. Den primære årsag er at driftsbalancen blev på 147 millioner kr. i stedet for de forventede 109 millioner kr. Men der er dog stadig et stykke vej til Byrådets mål om et overskud på driftsbalancen på 175 millioner kr., der skal dække udgifter til anlæg og afdrag på gæld.

- Det er positivt, at vi nu står med et større overskud end vi havde udsigt til i starten af 2017. Men vi har stadig en ubalance i økonomien, da vi har brug for et overskud på driftsbalancen på 175 millioner kroner for at få råd til anlæg og afdrag på gæld. Målet er, at få en økonomi i balance og det skal vi i Byrådet forholde os til i de kommende budgetforhandlinger, siger borgmester Karsten Søndergaard.

Øget pres på økonomien

Regnskabsresultatet skal ses i lyset af, at kommunens økonomi er under et øget pres, idet efterspørgslen efter serviceydelser hele tiden stiger, mens den økonomiske ramme er uændret. Stigende udgifter er blandt andet et resultat af en større ældrebefolkning og en øget efterspørgsel efter serviceydelser på det specialiserede socialområde.

- Det ligger ikke i kortene, at vi får flere indtægter de kommende år, men til gengæld vil udgifterne stige. Det betyder, at vi skal fastholde en fornuftig og stram økonomistyring, siger borgmesteren.

Bedre økonomistyring

Egedal Kommune er generelt blevet bedre til at styre budgetterne efter i 2015 at have indført aktivitetsbaseret økonomistyring. Det har betydet, at administrationen har kunnet foretage en meget mere detaljeret budgettering og opfølgning på kommunens opgaver og aktiviteter. Resultatet er meget små afvigelser mellem budget og regnskab for de seneste to år.

Egedal Kommune havde for eksempel budgetteret med udgifter til service på 1.797 millioner kr., men brugte for 1.799 mio. kr. Det vil sige kun 2 millioner kroner mere end først antaget.

Ligeledes havde kommunen regnet med at bruge 100 millioner kr. på anlæg, men endte med at bruge 98 millioner kr. Igen en afvigelse på kun 2 millioner kr.

- Med et budget på omkring 2,300 millioner kroner inklusiv udgifter til anlæg og overførselsindkomster, er det meget flot at have så små afvigelser. Det fortæller noget om, hvor langt administrationen er kommet i arbejdet med retvisende og styrbare budgetter, siger borgmesteren og fortsætter:

- Retvisende budgetter danner fundamentet for at Byrådet kan prioritere på et oplyst grundlag, men det sikrer også en gennemsigtighed i forhold til den service, vi forventer, at levere til borgerne. Når Byrådet har prioriteret 1.797 mio. kr. til service, så bliver der rent faktisk også brugt 1.797 mio. kr., og derfor er jeg meget tilfreds med en afvigelse på kun 2 mio. kr., siger borgmester Karsten Søndergaard.

- Vi skal fortsætte udviklingen med at skabe retvisende og styrbare budgetter, så Byrådet kan styre og prioritere sig ud af den økonomiske ubalance, siger borgmester Karsten Søndergaard.