Skip to content back to nav
 
 

Workshop fyldt med idéer til fremtidens skole

Skoleworkshop

Hvordan kan vi i fællesskab indrette nye fleksible læringsmiljøer i skolerne på færre kvadratmeter? Det var oplægget, da omkring 110 forældre, elever, politikere og medarbejdere mandag aften var samlet til workshop om fremtidens skole.

Nyhed skrevet af Frederik Roed|28-05-2018

Hvordan kan vi udvikle nye læringsmiljøer, som i højere grad styrker elevernes læring, trivsel og udvikling?
Hvordan kan Egedal Kommune indrette skolerne på færre kvadratmeter på en bedre måde?
Hvordan kan vi tænke skoler, biblioteker, foreninger, SFO'er og klubber sammen på en ny og fleksibel måde?

Det var de helt store spørgsmål om fremtidens skole i Egedal, der var oppe, da omkring 110 udvalgte skole- og klubbestyrelser, lærere, elever, pædagoger, medarbejdere og politikere mandag aften var samlet til workshop på Egedal Rådhus.

Udgangspunktet for workshoppen er en analyse fra konsulentvirksomheden Brøndum & Fliess, der de seneste måneder har været ude på alle de nuværende skoler for at se nærmere på, hvilke muligheder der er for at indrette nye læringsmiljøer på færre skolekvadratmeter end i dag. Egedal Kommune har nemlig ikke råd til at renovere alle de nuværende skolebygninger fra A til Z.

Færre skolematrikler, men bedre læringsmiljøer

Skoleudvalgsformand Betina Hilligsøe lagde da heller ikke i sin indledning skjul på, at det over de næste 10 år bliver nødvendigt at samle skolerne på færre skolematrikler, hvis der realistisk set skal være råd til at investere i bedre læringsmiljøer.

- Vi har et vedligeholdelsesefterslæb på hele 468 millioner kroner. Derfor er det logisk for mig, at vi ikke kan få alle bygningerne opdateret, som vi gerne vil, for det har vi ganske enkelt ikke råd til. Om 5 til 10 år har vi ikke 12 skolematrikler, som de ser ud nu, men færre og langt bedre udnyttede kvadratmeter, sagde formand for Skoleudvalget, Betina Hilligsøe og fortsatte:

- Vi er i gang med en vigtig arbejdsproces, der handler om at få mest muligt ud af vores bygninger. Vi kan og skal i fællesskab hjælpe vores skoler videre, men vi har brug for jeres input i aften og jeres forskellige fagligheder til at finde de gode løsninger, så vi kan træffe de kloge beslutninger. Det er jer, der kender skolerne allerbedst indefra og kan se mulighederne, sagde Betina Hilligsøe. 

Mange løsningsforslag fra arbejdsgrupperne

På workshoppen blev deltagerne inddelt i fire arbejdsgrupper under hvert skoledistrikt. Og der kom mange idéer og løsningsforslag til, hvordan skolerne kan indrettes bedre og mere fleksibelt i fremtiden på færre kvadratmeter. Ikke alle grupper var enige om alt, men mange forslag gik igen. 

Arbejdsgrupperne pegede blandt andet på muligheden for at nedlægge skolematrikler, der hvor byskolerne ligger tæt, se mere fleksibelt på de nu værende fire skoledistrikter, flytte biblioteker, dagtilbud og klubber ind på skolerne, hvis man bevarer deres selvstændige kultur, samle børnehaver, dele faglokaler med andre skoler i udskolingen og lade de ældste elever bruge biblioteker og kulturhuse i stedet for traditionelle klasselokaler. 

De kommende måneder arbejder Brøndum & Fliess videre med alle input fra workshoppen, der præsenteres i en samlet rapport til august. Rapportens anbefalinger indgår i efterårets budgetforhandlinger.