Skip to content back to nav
 
 

Egedal satser på lighed i sundhed

sunde.KRAM personale

Udsatte borgere bliver også syge – men går mindre og senere til lægen. Nyt projekt vil sætte fokus på disse borgeres sundhed og sætter ind med forebyggelse med hjælp fra diætist og fysioterapeut.

Nyhed skrevet af Christina Adler Jensen|20-06-2018

I Danmark har alle lige adgang til sundhedsvæsnet - men alligevel er vi ikke alle lige sunde: Borgere med psykiske- og/eller sociale udfordringer optræder oftere i statistikker over kræft- og kredsløbssygdomme. De dør tidligere og er mere syge i deres leveår end deres mere velstillede medborgere. En af grundene kan skyldes, at udsatte borgere ikke går nok, eller tidligt nok, til lægen. Netop dette har projektet "Lighed i sundhed" fokuseret på.

Sundhedsfremme til socialt udsatte

Projektet "Lighed i Sundhed", der var betalt af puljemidler fra Sundhedsstyrelsen, tilbød et udvidet sundhedstjek til borgere med betydelige kognitive og fysiske funktionsnedsættelser. Projektet viste, at en øget indsats giver borgeren et bedre fokus på livsstilsændringer. F.eks kunne en blodprøve afsløre vitaminmangel, hvilket var et godt afsæt for at snakke om ernæring.

- Evalueringen af projektet har givet os et godt fundament til det videre arbejde med udsatte borgeres fysiske sundhedstilstand. Derfor går vi nu videre og vil have mere fokus på sundhedsfremmende projekter, fortæller Søren Hvid Karsten, der er ansvarlig for Egedal Kommunes socialpsykiatriske bosteder.

Sundhed er også livsmod

Fra dette forår er en diætist og en fysioterapeut ansat til netop at fokusere på de udsatte borgeres sundhed i et nyt projekt kaldet "Sunde KRAM". 

- Vi har at gøre med mennesker, der har en masse forskellige udfordringer, blandt andet en særlig risiko for at udvikle kroniske sygdomme, på grund af inaktivitet, overvægt, rygning, rusmiddelforbrug eller -misbrug samt manglende overskud til at varetage egen sundhed. Vores opgave er at se på sundhed bredt. For her handler det ikke kun om at motivere til en sundere livsstil, men også om at fokusere på livsmod og handlekraft, for her igennem at kunne motivere til en sundere hverdag. Alle har lyst til at være sundere, men nogen har sværere ved at omsætte det til praksis, og nogen har svært ved at passe ind i de etablerede sundhedstilbud. Dem vil vi gerne nå ud til, fortæller fysioterapeut Marianne Groth-Christensen, der sammen med diætist Cathrine Ilsøe skal arbejde på "Sunde KRAM".

Mere lighed kræver en ulig indsats

Mere lighed i sundhed har politisk fokus i Egedal Kommune. Her er der også forståelse for, at udsatte grupper skal have en særlig hjælp.

- Grundlæggende handler vores indsats om at hjælpe vores marginaliserede borgere til en bedre sundhedstilstand og i sidste ende til et bedre liv. Af "Lighed i Sundhed" har vi set, at sundheden hos de marginaliserede borgere ikke nødvendigvis bliver bedre af en tur til lægen - der skal også arbejdes med motivation til at ændre den livsstil, der er usund - og ikke mindst, holde fast i sin livsstilsændring. Med det nye projekt sætter vi øget fokus på forebyggelse, med et tilbud der målrettes målgruppen og som de kan møde i trygge rammer, siger Vicky Holst Rasmussen, formand for Social- og Sundhedsudvalget.

Vil du vide mere?

Kontakt Søren Hvid Karsten, afdelingsleder i Center for Social Service på tlf. 72 59 97 04 eller på mail søren.karsten@egekom.dk