Skip to content back to nav
 
 

Egedal bliver lidt mere erhvervsvenlig

Dansk Byggeri Erhvervsvenlighed 2018

Dansk Byggeri har netop offentliggjort sin årlige rapport, der viser, at Egedal Kommune er rykket fem pladser op og er blevet lidt mere erhvervsvenlig. Byrådet har i 2018 iværksat en række initiativer, der skal forbedre erhvervslivets vilkår og dialogen med kommunen.

Nyhed skrevet af Frederik Roed|20-06-2018

I 2016 lå Egedal Kommune på 88. plads ud af 98 kommuner i Dansk Byggeris årlige rapport om kommunernes erhvervsvenlighed.  

Sidste år rykkede Egedal op på en 65. plads, og i år er kommunen placeret på en 60. plads.

- Det er godt at se, at Egedal Kommune ifølge Dansk Byggeri, år for år, bliver lidt mere erhvervsvenlig. Det er langt fra godt nok, men det er fuldstændig i tråd med vores nye erhvervsstrategi, hvor der både er ord, penge og handling bag en proces, der koncentrerer sig om at forbedre det lokale erhvervslivs vilkår de kommende år og den service virksomhederne får fra kommunen. Og her har vi særligt fokus på at styrke dialogen med virksomheden, siger erhvervsudvalgsformand Charlotte Haagendrup.

Tre stærke erhvervs initiativer i 2018

Udvalgsformanden fremhæver især tre vigtige erhvervsrettede initiativer i 2018:

1. Egedal Byråd har i 2018 bevilget én ekstra million kroner til bedre erhvervsservice.

2. 2.400 virksomheder deltager i en omfattende spørgeskemaundersøgelse, der skal give et analysegrundlag for at skabe bedre erhvervsvilkår. 

3. 1. august ansætter kommunen en erhvervskonsulent mere, der især skal have fokus på at styrke dialogen med virksomhederne.

Dansk Byggeri opregner i sin undersøgelse en række parametre, der gør Egedal Kommune mere eller mindre erhvervsvenlig i forhold til de øvrige 97 kommuner.

God udbudspolitik og lav arbejdsløshed

Det er særligt Egedal Kommunes gode udbudspolitik, der trækker op. Det handler om dialogmøder med håndværksvirksomhederne, en ny digital leverandørportal og mere lempelige krav til entreprenørernes økonomiske garantier. 

Tilgængeligheden på genbrugspladserne - særligt den nye døgnåbne funktion på Stenløse Genbrugsplads - bidrager også positivt. Og så har Egedal Kommune en meget lav arbejdsløshed. Nye ledige kommer hurtigt i arbejde.

Dækningsafgift, gebyrer og erhvervspraktik

Det der trækker ned, er kommunens erhvervsskat i form af dækningsafgiften og gebyrerne på byggesagsbehandling og erhvervsaffald. 

Det giver heller ikke pluspoint at antallet af unge, der vælger en erhvervsuddannelse kun er på 14,8 procent, eller at det er lagt ud til folkeskolerne selv at varetage samarbejdet med erhvervslivet om erhvervspraktikpladser. 

Det kunne se ud som om Egedal Kommune er faldet 38 pladser når det det gælder kommunale investeringer i byggeri og anlæg, men her er der tale om, at Dansk Byggeri har begået en regnefejl på 36 millioner kroner.