Skip to content back to nav
 
 

Giv din mening til kende om Egedals kommende budget

Budgetseminar den 22. juni 2018

Egedals økonomi er under pres og der er forslag til reduktioner i serviceudgifterne og i anlægsbudgettet. Byrådet vedtager budgettet den 10. oktober.

Nyhed skrevet af Kirsten Sterling |26-06-2018

Byrådet har fredag den 22. juni holdt et budgetseminar om de næste 4 års budget. Et kommunalt budget skal balancere og det står klart, at det gør Egedals budget ikke. 

Det er først til august i år, at man kan skabe det fulde billede af den økonomiske situation i Egedal, da det først er her, at økonomiaftalen mellem KL og regeringen er indregnet i budgettet. Her afsluttes høringsperioden også og herefter går de politiske forhandlinger for alvor i gang.

På budgetseminaret fredag drøftede Byrådet den økonomiske situation, som den tegner sig på nuværende tidspunkt. 

Udgifter for høje i 2019

Udfordringen for budget 2019 er primært, at der samlet set er udgifter for 66 mio. kr. mere end der er indtægter, sådan som budgettet ser ud lige nu. Årsagen er, at serviceudgifterne er steget med 37 mio. kr. i forhold til servicerammen og det oprindelige budget, og at anlægsudgifterne på grund af investeringer i byudvikling og renovering på skolebygninger er 33 mio. kr. højere end kommunens overskud på driften kan finansiere. 

Servicerammen er statens loft over serviceudgifterne, som alle kommuner skal overholde for at undgå sanktioner.

Derfor er det afgørende, at Byrådet får reduceret serviceudgifterne da en økonomisk sanktion vil lægge et yderligere pres på økonomien. 

Forslag skal skabe balance

For at skabe en økonomi i balance har både Byrådet og forvaltningen arbejdet på forskellige forslag til at justere budgettet. Der er samlet set blevet stillet forslag om besparelser og effektiviseringer for 26,6 mio. kr. på service og forslag om at udskyde eller helt sløjfe anlægsprojekter for 54 mio. kr. 

Det er disse forslag, der nu kommer i høring.

- Vi er ikke i en ønskesituation. Vores økonomi er presset og det skal vi gøre noget ved. Vi har haft nogle konstruktive indledende debatter i Byrådet og nu vil vi gerne invitere alle borgere til at komme med synspunkter og bemærkninger til forslagene, inden vi går til forhandlingsbordet til september, siger Borgmester Karsten Søndergaard. 

Ingen politiske beslutninger endnu

Det er vigtigt at understrege, at forslagene ikke er politisk besluttet endnu. Forslagene skal først til politisk forhandling til september. 

- Det er vigtigt for Byrådet, at der er fuldstændig åbenhed om arbejdet med at skabe et budget i balance. Derfor opfordrer vi alle til at deltage i høringen, så vi kan få belyst forslagene fra alle sider, siger Karsten Søndergaard.

Borgermøde afslutter høringsperiode 

Når der er skabt et fuldt billede af den økonomiske situation i slutningen af august inviterer Byrådet til borgermøde, hvor budget 2019-22 bliver fremlagt, som det ser ud på dette tidspunkt.  

Det sker den 28. august fra kl. 19:00 til 21:00 på Egedal Rådhus, Dronning Dagmars Vej 200, 3650 Ølstykke.

Sådan læser du høringsmaterialet 

I høringsmaterialet kan man dels se "Budgetforslag 2019-22", der beskriver budgettet, som det ser ud nu. 

Derudover kan man se en række såkaldte "prioriteringsforslag", der udgør de forslag til besparelser, effektiviseringer og udvidelser, der skal skabe balance i økonomien og det er disse forslag, der er i høring. 

Se budgetforslag og prioriteringsforslag her.

Høringsfrist

Høringsfristen løber fra den 26. juni til den 29. august kl. 12:00.