Skip to content back to nav
 
 

Plejecentre får gode karakterer i nyt tilsyn

Plejecenter Damgårdsparken klarede sig særdeles tilfredsstillende i ny tilsynsrapport.

Samtlige tilsynsrapporter for Egedal Kommunes plejecentre er nu i hus og alle med gode karakterer.

Nyhed skrevet af Marianne Brandt |09-07-2018

Revisionsvirksomheden BDO har været på uanmeldt besøg på samtlige plejecentre i Egedal Kommune med gode resultater hele vejen rundt.

Fokus på trivsel og teamwork

- Vi har været igennem en to-årig proces, hvor der ledermæssigt har været ekstraordinært fokus på trivsel så som positive relationer, kommunikation, udvikling og meningsudveksling blandt borgere og personale. Derudover har faglighed - der jo danner grundlaget for et åbent og positivt miljø - spillet en helt særlig rolle. Det har været en fælles målrettet indsats, hvor alle medarbejdere har arbejdet virkeligt hårdt. Vi har alle løftet opgaven som ét samlet team med hjælp fra mange samarbejdspartnere. Mest af alt har det været sjovt og spændende at være med til, siger Louise Silbo Raft, der var teamleder på Damgårdsparken under tilsynet.

Plejecenter Damgårdsparken klarede sig særdeles tilfredsstillende. Denne bedømmelse opnås, når forholdene karakteriseres som fremragende og eksemplariske, og hvor tilsynet har konstateret ingen, få eller mindre væsentlige mangler, som let kunne afhjælpes.

Vi kan nu høste frugterne 

- Vores strategiske arbejde begynder nu at bære brugt, efter vi fastlagde en klar retning tilbage i efteråret 2015 i forhold til borgerne og i forhold til at sikre et ensartet fagligt niveau. Det er utroligt dejligt at se, at vi nu kan høste frugterne af vores hårde arbejde. Det sker kun, hvis man gør en ekstra indsats og ved præcist, hvad man går efter. En af parametrene for succes er blandt andet, at vi generelt har fået flere sygeplejersker på alle plejecentre, siger Heidi Nielsen, teamleder på Porsebakken.

Plejecenter Porsebakken klarede tilsynet meget tilfredsstillende. Det opnås, når forholdene kan karakteriseres ved at være gode og tilstrækkelige, og hvor tilsynet har konstateret få mangler, som relativt let vil kunne afhjælpes.

Derfor føres der tilsyn

I henhold til retssikkerhedsloven og serviceloven er kommunalbestyrelsen forpligtet til at føre tilsyn med, hvordan de kommunale opgaver løses.

BDO er en privat leverandør af rådgivning til de danske kommuner, herunder tilsyn på ældreområdet og socialområdet, og som foretager uanmeldte og lovpligtige tilsyn på plejecenterområdet.

BDO laver ét årligt tilsyn og formålet med tilsynet er bl.a. at påse, at borgerne får den hjælp, de har ret til, at hjælpen er tilrettelagt og bliver udført på både fagligt og økonomisk bedste vis samt at forebygge ved at gribe korrigerende ind, før mindre problemer udvikler sig.

Tilsynet skal sikre kvaliteten i tilbuddene, herunder at der er en overensstemmelse mellem gældende lovgivning, plejecentrets referenceramme og den pleje- og omsorgsmæssige praksis.

Du kan læse mere om de lovpligtige tilsyn på kommunens plejecentre og i hjemmeplejen fra linket nedenfor eller øverst til højre.