Skip to content back to nav
 
 

Pusterum til demente og pårørende

Pusterum til demente og pårørende

Projekt Pusterum skal sørge for fleksible aflastningstilbud til demensramte og pårørende.

Nyhed skrevet af Marianne Brandt |13-07-2018

Tildeling af midler fra Sundhedsstyrelsen skal give mulighed for at sætte ekstraordinært fokus på demensindsatsen i Egedal Kommune. 

Indsatsen, som kommunen har søgt midler til, målrettes tre målgrupper på demensområdet: 1) Yngre med demens, 2) øvrige demensramte og deres pårørende samt 3) demensramte, der undlader at møde op til særlige tilbud i aktivitetscenter. 

Forum for yngre med demens

- Vi vil gerne skabe et forum for yngre med demens, hvor de kan mødes med ligesindede i et tilbud, der er målrettet den særlige situation, de selv og deres familie er i. Her vil de kunne få mulighed for at sætte fokus på de interesser og bekymringer, som særligt denne borgergruppe kan have, samt få indflydelse på valg af aktiviteter, siger projektleder Lina Jacobsen, der har været med til at ansøge Sundhedsstyrelsen om puljen, der skal komme demente og deres pårørende til gode.

Fleksibelt tilbud om aflastning

- Dernæst kan vi se, at demensramte og deres pårørende savner et fleksibelt tilbud om aflastning i aftentimerne og i weekenden, så det bliver lettere for de pårørende at opretholde interesser og relationer. Det kan betyde alverden for en pårørende at få mulighed for f.eks. at komme afsted og være aktiv eller kunne sige ja til den familiefest, man så gerne vil med til, siger Lina Jacobsen.  

Tilbud i aktivitetscenter

- Sidst men ikke mindst kan vi se, at flere afslår at komme til det tilbud i aktivitetscentret, som de har fået tilbudt, fordi det føles uoverskueligt. Derfor vil vi gerne afprøve en følgeordning målrettet særligt denne borgergruppe, så de rent faktisk kommer afsted, slutter Lina Jacobsen.  

Egedal Kommune får tildelt 1.600.804 kr. til projektet, der officielt skal godkendes af Byrådet, og som forventes igangsat efteråret 2018 og afsluttet sidst på året i 2019. 

Du kan læse mere om den nationale demenshandlingsplan.