Skip to content back to nav
 
 

Lær at samarbejde efter skilsmisse

Familieterapeuter

En skilsmisse kan påvirke børnene voldsomt og give mistrivsel. Egedal Kommunes Kursus i Fælles Forældreansvar giver nyskilte forældre redskaber til et bedre samarbejde, for børnenes skyld. Kurset er gratis.

Nyhed skrevet af Christina Adler Jensen|08-08-2018

I dag skilles næsten halvdelen af alle gifte par. Men selvom samlivsbrud i dag er almindeligt så påvirker bruddet stadig børnene - især hvis mor og far ikke kan samarbejde.

- En skilsmisse er ikke kun et brud mellem to mennesker. I de værste tilfælde kan bruddet påvirke børnene så meget, at det påvirker deres trivsel i alvorlig grad. Jeg er derfor glad for at vi i Egedal Kommune kan tilbyde kurser til forældrene og hermed forebygge mistrivsel. Det er vigtigt at vi har forskellige tilbud til borgerne, så vi kan matche de forskellige udfordringer, som borgerne kan have, siger Vicky Holst Rasmussen, der er formand for Social- og Sundhedsudvalget. 

De bedste skilsmisser

Et samlivsbrud fylder i et barns liv. Forældrenes krise kan have været under opsejling i et par år, og efter bruddet følger en tid med sorg og med helt nye livsomstændigheder: 2 boliger, måske nye bonus-forældre og nye søskende. Der er meget barnet skal bearbejde og hvis mor og far ikke samarbejder, eller måske ligefrem modarbejder, bliver det vanskeligt for barnet. 

- Vi ser, at børn reagerer forskelligt. Nogle børn bliver stille i skolen og får ondt i maven mens andre reagerer mere synligt ved f.eks. at skade sig selv. Vores opgave er, at hjælpe børn ud af mistrivsel. Vi kan ikke undgå skilsmisser, men vi kan støtte forældre i at processen bliver så skånsom for børnene som muligt, fortæller Heidi Vestergaard, der står bag kurset. 

Fokus på barnet og fremtiden

På kurset, der varer 3 dage a 4 timer, får forældrene undervisning i børns reaktioner og viden om, hvordan en skilsmisse påvirker børnene. Der er også plads til, at forældrene får snakket om, hvordan tiden med børnene skal deles, og hvordan det kommende forældresamarbejde skal fungere.

- Der er plads til 5 par på kurset, men det er ikke et sted hvor parrene skal dele oplevelser med hinanden. De skal ikke bearbejde deres skilsmisse eller fortælle om private ting. Kurset holder fokus på fremtiden og på børnene, fortæller Ditte Danielsen, familiekonsulent, der underviser på kurset. 

Fakta:

Interesserede forældre kan tilmelde sig på Egdal Kommunes hjemmeside. 
Se mere her.
Kurset løber 3 dage af 4 timer i september (dato afhængig af tilmelding).