Skip to content back to nav
 
 

Startskud for bedre service til erhvervslivet

Spørgeskemaundersøgelse

Der er behov for bedre erhvervsservice, kommunikation og netværksmøder.
Sådan lyder responsen fra de næsten 200 virksomheder i Egedal, der har deltaget i en stor spørgeskemaundersøgelse. Svarene giver et godt grundlag at arbejde videre på, siger udvalgsformanden.

Nyhed skrevet af Frederik Roed|15-08-2018

Hvordan kan vi forbedre det lokale erhvervslivs vilkår og den service, virksomhederne får fra Egedal Kommune?

Sådan lød et par centrale spørgsmål i den store spørgeskemaundersøgelse, som Egedal Kommune sendte ud i juni måned til 2.400 virksomheder. Og nu er 193 virksomheders svar samlet i en erhvervsrapport på 70 sider, der netop er blevet offentliggjort. Læs rapporten her på siden.

Med en placering på 5,1 på en skala op til 10 bliver Egedal Kommunes erhvervsvenlighed vurderet til at være meget gennemsnitlig med et stort potentiale for at gøre det bedre. 

Samlet set vurderer 30 procent af virksomhederne med karaktererne 7 til 10, at kommunen har en tilfredsstillende erhvervsservice, mens 70 procent med karaktererne 0 til 6 er placeret som utilfredse/kritiske.

Undersøgelsen er udarbejdet af analysevirksomheden Promonitor, der på baggrund af virksomhedernes svar anbefaler Egedal Kommune at forbedre sin erhvervsservice ved blandt andet at kommunikere mere om de mange erhvervstilbud, arrangere flere faglige netværksmøder og være mere opsøgende over for virksomheder med behov for arbejdskraft og jobtilbud.

Godt afsæt for dialog om udviklingen

Formålet med spørgeskemaundersøgelsen er at styrke dialogen med virksomhederne i Egedal og skabe et kvalificeret analysegrundlag, der kan være med til at forbedre det lokale erhvervslivs vilkår og den service, virksomhederne får i Egedal Kommune. 

Og det fundament har vi nu at arbejde videre på, siger formand for Kultur- og Erhvervsudvalget, Charlotte Haagendrup.

- Nu skal vi ikke længere gætte på, hvad virksomhederne mener, vi skal gøre bedre for erhvervslivet. Nu har vi selv - sort på hvidt - en klar analyse af, hvor vores erhvervsliv ser udfordringer og muligheder. Det er et rigtig godt udgangspunkt for det videre arbejde og dialogen med virksomhederne, siger Charlotte Haagendrup.

Spørgeskemaundersøgelsen er et af de første initiativer, der får penge fra den million kroner, som Egedal Byråd har bevilget til at styrke kommunens erhvervsindsats.

Som en del af bevillingen har Egedal Kommune nu også ansat en ekstra erhvervskonsulent. Han hedder Thomas Frederiksen og får til opgave, sammen med erhvervskoordinator Jane Mortensen, at bearbejde resultatet af undersøgelsen og styrke og udvikle samarbejdet med erhvervsvirksomhederne i Egedal Kommune.
 

Læs også ...