Skip to content back to nav
 
 

Kom til borgermøde om budget 2019

Budget 2019

Tirsdag den 28. august kl. 19.00 inviterer Byrådet i Egedal Kommune til debat om næste års budget. Kommunens økonomi er ikke i balance, og alle gode kræfter inviteres til en åben debat om at finde ansvarlige og langtidsholdbare løsninger på udfordringerne.

Nyhed skrevet af Marianne Roed Jakobsen|16-08-2018

Siden juni har en lang række forslag til budget 2019 været i høring. Høringsfristen udløber den 29. august, hvorefter Byrådet vil tage høringssvarene med til de politiske forhandlinger, der påbegyndes i september.

Inden forhandlingerne for alvor går i gang, inviterer Byrådet til møde, hvor hovedpunkterne i budgettet bliver præsenteret. På mødet er der mulighed for at stille spørgsmål og komme med gode forslag til politikerne.  

Besparelser på service

De aktuelle beregninger viser, at der samlet er udgifter for 66 mio. kr. mere, end der er indtægter for budget 2019, når virkningen af økonomiaftalen mellem KL og regeringen er indregnet.

- Vi står overfor nødvendige besparelser særligt på serviceudgifterne i 2019, for at budgettet kan komme i balance. Ikke alle forslag er populære, men det er nødvendigt, at vi udviser ansvarlighed og tager de nødvendige beslutninger, siger Karsten Søndergaard.

- Fra politisk side ser vi frem til dette møde, hvor vi kan drøfte forslagene med borgerne. Grundlæggende har vi en velfungerende kommune, der tilbyder et fornuftigt serviceniveau - budgettet lyder samlet på 1.897 mia. kr. Vi skal løse de aktuelle udfordringer sammen, og derfor er det vigtigt, at vi fra alle politiske sider i Byrådet bidrager aktivt til at finde løsninger, siger Karsten Søndergaard.

Fakta om budgettet

Byrådet skal tage stilling til forslag om besparelser og effektiviseringer for 26,6 mio. kr. på driften og forslag om at udskyde eller helt sløjfe anlægsprojekter for 54 mio. kr.

Program

19:00 Borgmester Karsten Søndergaard byder velkommen

19:15 Overblik over kommunens økonomi og Byrådets økonomiske politik

19:45 Pause

19:55  Dialog med gruppeformændene om Budgetforslag 2019-22

20:55 Afrunding og tak for i aften

Frist for høringssvar

Sidste frist for høringssvar til de administrative budgetforslag er den 29. august kl. 12.00.

Høringssvar skal sendes til: okonomi@egekom.dk