Skip to content back to nav
 
 

Genåbning af jættestuen Møllehøj

Jættestuen Møllehøj

Slots-og Kulturstyrelsen har hen over sommeren foretaget en omfattende arkæologisk restaurering af stenalder gravhøjen Møllehøj.
Restaureringens afslutning markeres med en genåbning af højen torsdag den 13. september klokken 16.30.

Nyhed skrevet af Birgitte Østrøm|03-09-2018

Landets førende eksperter har gennemgået højen, og derved fundet nye brikker til historien om disse store gravhøje, der blev bygget længe før pyramiderne.

Bedre adgangsforhold

Restaureringen har også betydet, at adgangsforholdene til højen er blevet forbedret gennem anlæg af en sti fra vejen til gravhøjen, der ligger lige på grænsen til Frederikssund, men indgangen til højen ligger i Egedal.

Egedal har tidligere sat en historisk oplysningstavle ved Møllehøj.

Program for dagen

Lars Bjarke Christensen, fra Slots- og kulturstyrelsen fortæller om restaureringen af Møllehøj.

Charlotte Haagendrup, formand for Kultur- og Erhvervsudvalget og Peter Hemmingsen, næstformand i Teknik- og miljøudvalget genåbner højen og fortæller, hvordan oldtidshøjen og stier/skiltning indgår i kommunens planer for tilgængelighed og adgang til natur og kulturhistorie.

Husk lommelygten

Efter indvielsen er Egedal Kommune og Slots- og kulturstyrelsen vært for en forfriskning, og jættestuens gravkammer kan besigtiges. Det er en god ide at medbringe en lommelygte.

Adresse: Møllehøjvej 6, 3650 Ølstykke (På vej mod Ll. Rørbæk. Der kan parkereres på stubmarken.