Skip to content back to nav
 
 

Mange input til nye læringsfællesskaber

Dagtilbud til workshop om læringsfællesskaber

Hvordan kan børnene i Egedal få bedre rammer til leg, læring og trivsel, hvis dagtilbud bliver tænkt ind i nye læringsfællesskaber omkring skolerne? Det var oplægget, da omkring 65 ledere, medarbejdere, politikere og områdebestyrelser mandag aften var samlet til workshop.

Nyhed skrevet af Frederik Roed|04-09-2018

Holder scenarierne, hvis der kommer et boom i børnetallet?

Er der pædagogisk evidens for jeres anbefalinger om sammenhængende børneuniverser?

Husk at tænke udearealer og legepladser med ind, både økonomisk, pladsmæssigt og pædagogisk.

Vil de nye rammer kunne tilgodese, både de små og store børns behov?

Scenarierne kan give mulighed for gode overgange fra dagtilbud til skole i fælles miljøer.

Sådan blev nogle af de mange spørgsmål, forslag og betænkeligheder formuleret af pædagoger, forældre og ledere, da de mandag aften var samlet på Egedal Rådhus. Her drøftede de muligheder og udfordringer ved at tænke dagtilbud ind i de nye forslag til læringsfællesskaber på skolerne.

Kernen i workshoppen var halvanden times gruppearbejde, hvor deltagerne i mindre grupper drøftede forslagene i Brøndum & Fliess rapporten. Den anbefaler en række scenarier, hvor målet er at udnytte skolernes kvadratmeter mere smart, så børnene - også i dagtilbud - kan få nogle bedre rammer til både leg, læring og trivsel. 

'I tager et medansvar for at finde løsninger'

Formand for Familieudvalget Carina Buurskov er tilfreds med de mange konstruktive input, idéer og reaktioner, der kom frem under workshoppen.

- Det har hele tiden været hensigten, at dagtilbud skulle med ind i arbejdet med, hvordan vi skaber bedre rammer for vores børn i nye læringsmiljøer. Og i aften er jeg kun blevet bekræftet i, hvor vigtigt det er at involvere jer og lytte til jeres mange input, reaktioner og bekymringer. I tager et medansvar for at finde løsninger på en opgave, hvor vi ikke har råd til det hele, sagde Carina Buurskov efter workshoppen.

Hun understreger, at politikerne ikke har truffet nogen beslutninger om scenarierne endnu.

- Vi politikere har ikke en løsning klar på forhånd baseret på kolde tal og beregninger. Vi ønsker en åben og grundig proces, hvor jeres vinkel indgår i det samlede arbejde på lige fod med alt andet, sagde Carina Buurskov. 

De første politiske skridt er et forslag om at vedtage en generel 10-årig investeringsplan for alle store anlægsinvesteringer i Egedal Kommune som en del af byrådets budgetaftale. Herefter går politikerne i gang med at se på scenarierne og det faglige indhold.