Skip to content back to nav
 
 

Borgerservice fortsat på rådhuset

Borgerbetjening i Borgerservice (11).jpg

Den tidligere udmeldte udbredelse af borgerservice til bibliotekerne sættes nu på pause. Baggrunden er, at der først skal være afklaring på den igangværende proces omkring den bedste udnyttelse af de kommunale bygninger til kreative læringsmiljøer.

Nyhed skrevet af Marianne Roed Jakobsen|11-09-2018

De fysiske rammer for mødet med borgerne er vigtige. Det gælder både for børn i skole og daginstitutioner, og for familier, voksne og ældre, når de bruger biblioteks- og kulturtilbud, og når de har brug for hjælp i borgerservice. Lige nu er der gang i en inddragende proces omkring anbefalingerne fra Brøndum og Fliess konsulenterne om kreative læringsmiljøer og multifunktionelle kvadratmetre. De forslag der bliver drøftet, handler blandt andet om anvendelse af biblioteker og kulturhuse i tættere sammenhæng med skole, klubber og dagtilbud.

Fra politisk side er der et ønske om at se på mulighederne for borgerne på sigt kan få hjælp til eksempelvis pas og kørekort på biblioteker rundt omkring i kommunen. Der er imidlertid også et ønske om at se det i sammenhæng med processen om de multifunktionelle kvadratmetre.

Formand for Kultur- og Erhvervsudvalget Charlotte Haagendrup (C) lægger vægt på, at man ser på de store linjer:

-      Vi vil gerne give mulighed for borgerservice andre steder end på vores rådhus. Det er vigtigt for os, at vi sætter borgernes behov i centrum, og her kan nærhed og mere fleksible åbningstider være en mulighed, siger Charlotte Haagendrup

Det første skridt er at tage en politisk beslutning om hvilke scenarier der skal arbejdes videre med, når der tales om de multifunktionelle rammer for børns leg, læring og trivsel. Den beslutning vil have betydning for, hvilke geografiske lokaliteter der kan komme i betragtning til borgerserviceopgaverne.

-      Det er vigtigt, at vi ikke træffer en forhastet beslutning om, hvor vi skal møde borgerne, men giver os tid til at se på hvilke kommunale bygninger, der rent faktisk er egnede til borgerservice på længere sigt, mener Charlotte Haagendrup.

Indtil den proces skydes i gang, vil der blive arbejdet videre i administrationen med at give en endnu bedre borgerservice. Et af elementerne bliver at gøre tidsbestilling obligatorisk, så borgerne undgår ventetid, når de møder op i Borgerservice.

Borgerservice bliver på sin nuværende placering på Egedal Rådhus, og med de nuværende åbningstider.