Skip to content back to nav
 
 

Energiforbruget bliver synligt

De første fjernlæste målere bliver installeret

Nye smarte fjernaflæste målere fra EnergiData skal holde øje med, at der ikke bliver brugt for meget energi i Egedal Kommunes daginstitutioner, skoler, kulturhuse og idrætshaller. Det sparer energi og skattekroner.

Nyhed skrevet af Frederik Roed|12-09-2018

Det kan være svært at få overblik over, hvor meget strøm, vand og varme, der bliver brugt i Børnehuset Mælkebøtten og Egedal Kommunes 92 andre ejendomme, når målerne sider gemt inde i små teknikrum. Og dermed er det også vanskeligt at regne på mulige energibesparelser.

Det skal et nyt system med fjernaflæste målere lave om på. Egedal Kommune har nemlig indgået en aftale med firmaet EnergiData om at etablere fjernaflæste målere i 93 ejendomme, hvilket gør det muligt løbende at overvåge og nedbringe energiforbruget.

Hurtigt overblik over energiforbruget

De fjernaflæste målere vil i løbet af 2019 sende forbrugsdata til den digitale platform MinEnergi2, hvor Center for Ejendomme og Intern Service systematisk kan følge forbruget. 

- Ved at synliggøre energiforbruget i hver ejendom, kan vi time for time se energiforbruget og sikre os, at vi ikke bruger for meget energi i kommunens bygninger. På den måde vil vi hurtigt kunne opdage usædvanligt højt forbrug - både i og udenfor arbejdstiden. Det giver et overblik over, hvor vi skal prioritere vores indsatser for at skabe mere energieffektive bygninger, fortæller Nina Jul Haugbølle, der er energikoordinator i Center for Ejendomme og Intern Service. 

- Og som sidegevinst vil vi også kunne forebygge vandskader på ejendommene, fordi systemet med det samme kan registrere et usædvanligt højt vandforbrug, siger Nina Jul Haugbølle.

Små smarte løsninger med stor effekt

Egedal Kommune forventer, at etableringen af fjernaflæste målere vil kunne give samlede besparelser på mindst 500.000 kroner om året - udover de energibesparelser, der bliver opnået ved at energirenovere ejendommene.

- De nye fjernaflæste målere er et godt eksempel på, hvor vi med små smarte teknologiske forbedringer kan opnå en stor effekt - både i forhold til at reducere vores energiforbrug, men også til at skabe effektiviseringer i kommunen, der ikke forringer vores service og velfærdsydelser, siger formand for Planudvalget, Ib Sørensen.   

Ny lokal bevidsthed om energiforbruget

De nye fjernaflæste målere bliver etableret i efteråret 2018 og testet i begyndelsen af 2019, hvorefter systemet bliver sat i drift.

- Når systemet kører om et år, vil brugerne af ejendommene også selv via MinEnergi2 kunne holde øje med, hvor meget strøm, vand og varme, der bliver brugt. Det kan skabe en ny bevidsthed om vores energiforbrug; også hos børnene, der tydeligt kan se, hvor hurtigt vi kan spare på energien ved f.eks. bare at slukke lyset i de rum, der ikke bliver brugt, siger Nina Jul Haugbølle.