Skip to content back to nav
 
 

Tilskud til sporskifte for nedslidte medarbejdere

Billede af sporskifte

Har du en medarbejder der er nedslidt, og vil du gerne være med til, at finde en løsning, der er holdbar? Så kan det være, at din virksomhed kan søge tilskud til sporskifte hos Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering.

Nyhed skrevet af Katja Kamph Rørbye|05-08-2019

Målgruppe

Målgruppen er offentlige og private virksomheder i nedslidningstruede brancher, hvor ordinært ansatte medarbejdere enten er i risiko for at blive nedslidte eller er nedslidte på grund af fysisk eller psykisk belastende arbejde.
Se hvilke brancher der kan søge tilskud her.

Der er ingen krav til, hvilken jobfunktion eller uddannelse medarbejderen har eller til medarbejderens alder. Virksomheden søger om støtte og tildeles tilskud på vegne af den enkelte medarbejder.

Formål

Formålet med puljen til sporskifte er, at give medarbejdere der enten er i risiko for at blive nedslidte eller er nedslidte mulighed for at få tilbud om en sporskiftepakke. Dette er et forløb, der kan bestå af beskæftigelsesrettet vejledning og afklaring, erhvervsrettet efteruddannelse og eventuel praktik i en anden virksomhed.

Få mere viden

Du kan læse mere om ordningen her.

Ordningen hører under Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering og det er derfor dem du skal kontakte ved spørgsmål på star@star.dk