Skip to content back to nav
 
 

Informationsmøde om økonomisk støtte

Penge - højt opløseligt

Det frivillige arbejde er vigtigt både for mennesker og samfund, og økonomisk støtte kan gøre en stor forskel. På informationsmødet den 22. oktober kan foreninger få hjælp til at søge støtte.

Nyhed skrevet af Christina Adler Jensen|04-10-2018

Den 22. oktober er der informationsmøde for alle foreninger, der ønsker hjælp og støtte til at søge midler til næste års projekter. Mødet er for alle foreninger, organisationer og grupper, og kræver ingen tilmelding. 

Foreninger, organisationer eller grupper kan søge om tilskud til sociale og sundhedsfremmende aktiviteter.

Frist for ansøgning til 2019 er den 1. november 2018.

De uddelte penge er en del af §18-midlerne der gives til foreninger som tilskud til sociale og sundhedsfremmende aktiviteter, hvor den frivillige indsats er afgørende for deres udførelse. Aktiviteterne skal være målrettet borgere, der har en nedsat funktionsniveau, oplever særlige vanskeligheder i deres liv eller vurderes at tilhøre en udsat samfundsgruppe. 

Det kan for eksempel være sociale caféer eller aktiviteter der giver oplevelser til udsatte børn og unge.
I 2017 fik 28 foreninger tildelt midler, bla. andet har Egedal Høreforening fået støtte til afholdelse af oplysende og informative tilbud for hørehæmmede. Røde Kors' Vågetjeneste har fået tilskud til opstart. Egedal Flygtningenetværk har fået støtte til deres mangeartede aktiviteter for flygtninge. Ældre i bevægelse har fået støtte til at udvide deres aktivitetsudbud til særligt sårbare ældre.

Fakta:

Informationsmøde den 22. oktober, fra klokken 17-18.30 på Egedal Rådhus, Dronning Dagmars Vej 200, Møderum M1.2.