Skip to content back to nav
 
 

Sig din mening om Værdighedspolitikken

Værdigehdspolitik.2018

Hvordan sikrer og fastholder vi en værdig ældrepleje? I Egedal Kommunes nye Værdighedspolitik fastsættes de overordnede pejlemærker og principper for omsorgen og plejen i kommunen. Frem til den 4. november kan du komme med din mening og dine inputs til Værdighedspolitikken.

Nyhed skrevet af Christina Adler Jensen|09-10-2018

En Værdighedspolitik skal som minimum beskrive hvordan kommunens ældrepleje understøtter områderne; Livskvalitet, Selvbestemmelse, Kvalitet, tværfaglighed og sammenhæng i plejen, Mad og ernæring, En værdig død samt samarbejdet med pårørende.

Se hele politikken her 

To politikker bliver til én

Social- og Sundhedsudvalget besluttede i foråret 2018, at igangsætte arbejdet med at formulere en ny Værdighedspolitik. Ønsket var, at dette skulle ske i tæt samarbejde med kommunens Seniorråd og en lang række videnspersoner fra de enkelte fagområder. Udvalget besluttede samtidig, at dette arbejde skulle inkludere kommunens Ældrepolitik fra 2012, ud fra et ønske om, at de to politikker skulle sammenskrives til én. Social- og Sundhedsudvalget har derfor på tre møder, sammen med Seniorrådet og de udvalgte videnspersoner, arbejdet med at revidere og sammenskrive de to politikker. 

De frivilliges indsats er også vigtig, når vi taler værdighed

Kommunens nye Værdighedspolitik indeholder et ekstra tema om "Frivillighed", som også var et tema i den gamle Ældrepolitik. Politikken har desuden fået et mere generelt sigte, så den ikke kun vedrører borgere over folkepensionsalderen, men nu også har et situations- og ydelsessigte, der som udgangspunkt er uafhængigt af alder.

- Jeg synes vi har haft nogle rigtig gode og meningsfulde drøftelser, hvor vi sammen har fået defineret de overordnede værdier og pejlemærker for nogle væsentlige områder. Og så synes jeg, at det er fantastisk, at vi samtidig har udvidet politikken, så den har fået et lidt bredere sigte. Nu glæder jeg mig bare til at høre om borgerne i kommunen er enige med os, udtaler Vicky Holst Rasmussen (A), Formand for Social- og Sundhedsudvalget.

Hvordan bliver jeg hørt?

Værdighedspolitikken er i offentlig høring fra den 9. oktober 2018 og fire uger frem. 

Det betyder, at alle interesserede, både enkeltpersoner og organisationer, har mulighed for at sende et skriftligt høringssvar til sund@egekom.dk senest den 4. november 2018. 

Du kan læse Værdighedspolitikken her. Du kan desuden finde en trykt udgave på kommunens biblioteker og i Borgerservice på Rådhuset. Det er planen at Værdighedspolitikken, på baggrund af de indkomne høringssvar, justeres og endeligt godkendes på Byrådsmødet den 19. december 2018.

Kontakt:

Rune Thielcke, Specialkonsulent, Center for Sundhed og Omsorg. Mobilnummer: 7259 7411, E-mail: Rune.Thielcke@egekom.dk.