Skip to content back to nav
 
 

Budget med plan for langsigtede investeringer

Budget 2019  2. behandling

Egedal har fået et ansvarligt budget med færre serviceudgifter og en række nødvendige investeringer for de næste 10 år. Onsdag aften godkendte Byrådet med undtagelse af SF og Niels Lindhardt Johansen (C) Budget 2019-22.

Nyhed skrevet af Frederik Roed|10-10-2018

Der var ros til forligspartierne, da borgmester Karsten Søndergaard onsdag aften i den traditionsrige tale fortalte om de økonomiske vilkår og perspektiver i det nye Budget 2019-22.

- Budgetforhandlinger har været lange og vanskelige, fordi vores økonomi er presset på indtægterne og af for høje serviceudgifter. Men fredag morgen landede vi en budgetaftale med en ny 10-årig investeringsplan, hvor vi som byråd forpligter os til at udarbejde og gennemføre en række investeringer, der er meget nødvendige, for at Egedal Kommune fortsat kan udvikle og levere gode kerneydelser til borgerne. Tak til forligspartierne for at tage et meget stort ansvar på sig, der sætter en tydelig retning på udviklingen i Egedal, sagde Karsten Søndergaard.

Investeringer med fokus på skolernes læringsmiljøer

Forligspartierne er blevet enige om en 10-årig investeringsplan for samlet set 1,2 milliarder kroner. Planen gør det muligt at prioritere finansieringen til blandt andet bedre læringsmiljøer på skolerne, 78 nye plejeboliger og 30 nye boliger til unge med autisme. Dertil kommer investeringer i bæredygtig byudvikling, der kan tiltrække nye borgere og virksomheder til Egedal.

Alene på skoleområdet bliver der i perioden 2019-22 tale om investeringer for 95 millioner kroner til bedre læringsmiljøer. Helt konkret vil politikerne fra 2020 flytte den slidte fritids- og ungdomsklub i Ganløse ind på Ganløse Skole. På længere sigt er det også planen at lukke en afdeling i både distriktsskolerne Smørum og Ølstykke for at skabe økonomisk råderum til nye og bedre læringsmiljøer på de øvrige matrikler.

Nødvendige effektiviseringer for at skabe bedre balance

Karsten Søndergaard understregede i sin tale, at investeringer frem til 2028 kun kan realiseres med en økonomi, der kommer i bedre balance ved at reducere serviceudgifterne. I 2019 medfører det besparelser og effektiviseringer for i alt 34 millioner kroner, mens der bliver råd til udvidelser for knap 6 millioner kroner.

- Budgettet indeholder besparelser og effektiviseringer for samlet 34 millioner kroner. Det betyder nedlæggelse af stillinger i administrationen, lukkedage i SFO'erne i påsken, færre dagplejere og mere brugerbetaling i Musikskolen, sagde Karsten Søndergaard.

- Det er ikke sjovt, men det er nødvendigt for at skabe en mere robust økonomi, hvor der er bedre balance mellem udgifter og indtægter. Vi får ikke en prangende kassebeholdning de næste per år men et troværdigt, ansvarligt budget med langsigtede, prioriterede investeringer.

Byrådet mødes senere på året til et ekstraordinært temamøde for at analysere alle mulighederne for at effektivisere kommunens økonomi.