Skip to content back to nav
 
 

Forslag om lukning af to skoleafdelinger

Søagerskolen1.jpg

Byrådet skal tage stilling til en lukning af en afdeling i distriktskole Smørum og en i distriktskole Ølstykke. Det foreslås at det bliver afdeling Søagerskolen og afdeling Toftehøjskolen. Det sker for at finde finansiering til at skabe bedre fysiske rammer og bæredygtige læringsmiljøer på skolerne på sigt.

Nyhed skrevet af Marianne Roed Jakobsen|25-10-2018

Egedal Kommune har i dag et skolevæsen, hvor skolerne har brug for tidssvarende fysiske rammer for læringsmiljøerne og for at få tilført midler til vedligeholdelse af bygningerne. En klogere udnyttelse af skolernes kvadratmeter vil give det nødvendige økonomiske råderum til at prioritere investeringer i inspirerende og kreative læringsmiljøer.

I Budgetaftalen vedtog et flertal i byrådet at finansieringen skal findes ved at lukke en afdeling i distriktskole Smørum og distriktskole Ølstykke. Der foreligger nu et begrundet forslag til byrådsmødet den 31. oktober om at igangsætte udflytningen af afdeling Søagerskolen og afdeling Toftehøjskolen, for på sigt at lukke disse to matrikler ned.

Baggrund for valg af skoleafdelinger

Forslaget om valg af netop disse skoleafdelinger er, at de blandt andet har et meget stort vedligeholdelsesefterslæb.

På Søagerskolen er der akut behov for en tagrenovering, og skolen har det største vedligeholdelsesefterslæb pr. kvadratmeter.

Søagerskolen er en mindre skolematrikel. Hvis en af de andre skoleafdelinger i distriktet skulle lukkes, vil det kræves en udvidelse af Søagerskolen med omkring 2400 kvadratmeter. Søagerskolen har samlet set det dårligste potentiale i distriktet for at udbygge og skabe kreative læringsmiljøer.

På Toftehøjskolen er der også et stort vedligeholdelsesefterslæb. Toftehøjskolen er desuden distriktets dyreste skole i ejendomsdrift. Endelig har denne skoleafdeling også distriktets dårligste potentiale for at skabe inspirerende og kreative læringsmiljøer.

Ved at samle eleverne på færre fysiske matrikler, bliver det muligt at renovere, ombygge og udvide de lokaler, som skal danne rammerne omkring de kommende kreative læringsmiljøer. Målet er, at alle skoler i Egedal på sigt bliver både fagligt og økonomisk bæredygtige rammer omkring et aktivt lokalmiljø.

Formand for Skoleudvalget Betina Hilligsøe ser frem til at arbejdet med at skabe bedre læringsrum kan gå i gang:

- Jeg er meget opmærksom på, at det er svært at lukke skoleafdelinger og at der er et hav af uafklarede spørgsmål, som vi selvfølgelig skal kunne finde svarene på, når den konkrete beslutning er taget på byrådsmødet d. 31. oktober. Selv om beslutningen er svær, er det samtidig af afgørende nødvendighed, når vi på den lidt længere bane skal skabe bedre rammer for vores børns læring og udvikling. Vi skal bruge vores penge på en bedre måde - og ikke på endeløs bygningsvedligeholdelse uden en fremtidsvision for vores børn og medarbejdere på skolerne.

Gradvis lukning

Det foreslås, at skoleafdelingerne lukkes gradvist ned i 2019. I distrikt Ølstykke samles indskolingen på Hampelandskolen, og i distrikt Smørum samles indskolingen på Boesagerskolen.

I løbet af vinteren arbejdes der videre med at sikre at lokaler til indskoling og SFO er klar til at modtage børn og personale.

Proces med bred inddragelse

Beslutningsforslaget behandles i Skoleudvalget den 30. oktober, og i Byrådet den 31. oktober.

Når den politiske beslutning er truffet, gennemføres der en proces, hvor der udarbejdes en plan for samling af indskolingen i de to distrikter i 2019. Planen udarbejdes med inddragelse af relevante parter.