Skip to content back to nav
 
 

På vej mod bedre rammer for læring

Søagerskolen1.jpg

Et flertal i byrådet vedtog onsdag aften at lukke afdeling Søager i skoledistrikt Smørum, og afdeling Toftehøj i skoledistrikt Ølstykke. Skoleafdelingerne lukkes gradvist. Nu skal forældre og medarbejdere i gang med at planlægge hvordan flytningen af eleverne skal tilrettelægges.

Nyhed skrevet af Marianne Roed Jakobsen|01-11-2018

De fysiske rammer i Egedals skole er slidte, og der er derfor brug for at få tilført midler til vedligeholdelse af bygningerne, og til at udvikle nye gode læringsmiljøer.

Med beslutningen i byrådet onsdag aften er der taget det første skridt til at skabe det økonomiske råderum til de langsigtede forbedringer for alle børn i Egedal. Børnene i Egedal har nemlig brug for nye og tidssvarende fysiske rammer i skolerne, så de både kan trives, lære og udvikle sig og blive så dygtige som muligt.

Beslutningen skal ses i sammenhæng med den langsigtede investeringsplan, som byrådet tidligere på måneden godkendte, da de besluttede budget 2019. Der er afsat op mod 0,5 mia. kr. til etablering af de nye læringsmiljøer over den kommende 10-årige periode.

Der skal skabes råderum til forbedringer

Beslutningen om at lukke afdeling Søager og afdeling Toftehøj har ikke været let, men er nødvendig, siger formand for Skoleudvalget Betina Hilligsøe:

 - Vi har truffet beslutningen ud fra en samlet vurdering af, at det netop er de to afdelinger, som har det største vedligeholdelsesefterslæb, og vil koste mest at renovere. Rammerne på de to afdelinger er heller ikke gode, når vi ser på potentiale for at udbygge eller ombygge til bedre miljøer.

I Distrikt Smørum flyttes indskolingen og SFO til fra afdeling Søager til afdeling Boesager fra skoleåret 2019/20.

I Distrikt Ølstykke starter de kommende 0. klasser på afdelingerne Hampeland og Maglehøj. Flytningen af afdeling Toftehøjs indskolingselever og SFO skal planlægges sammen med distriktsledelsen og skolebestyrelsen, når der udarbejdes en implementeringsplan i starten af 2019.

Proces med bred inddragelse

Skoleudvalget har allerede været i en dialog med skolebestyrelserne om, hvordan man kan sikre, at alle relevante parter inddrages i den kommende planlægning. Det er både skolebestyrelserne, forældrene og selvfølgelig de ansatte på skolerne.

- Dialogen og viljen til at samarbejde og lytte til hinanden er altafgørende for at forløbet bliver en succes. Det er vores børn, det handler om - og vores ansvar er derfor kæmpe stort. Vi ved, at mange er bekymrede - og det tager vi meget alvorligt, slutter Betina Hilligsøe.

Bestyrelsesformændene og distriktslederne bliver nu inviteret med i en tæt dialog om, hvordan flytning af eleverne og lukning af skoleafdelingerne praktisk skal gennemføres.