Skip to content back to nav
 
 

Derfor stiger forældrebetalingen i 2019

Takster

Forældrebetalingen til institutionspladser i Egedal har været kunstigt lave. De fleste takster stiger i 2019.

Nyhed skrevet af Marianne Roed Jakobsen|16-11-2018

I 2019 forventes der større ændringer end sædvanligt i de takster, forældrene i Egedal Kommune skal betale for deres børns pladser i dagpleje og skolefritidsordning. Samtidig bliver der mindre ændringer i taksterne for pladser i vuggestue, børnehave og fritidsklub. De fleste takster stiger.

Nye takster afspejler det faktiske antal børn

En gennemgang af beregningsgrundlaget for forældrebetalingen i Egedal betyder, at der sker en større justering i taksterne i 2019.

Taksterne på børneområdet i Egedal har hidtil været beregnet ud fra det maksimale antal pladser der tilbydes i de konkrete tilbud. Det faktiske antal pladser, der er blevet benyttet af kommunens børn, er imidlertid lavere. Derfor har taksterne været kunstigt lave. Fra 2019 kobles taksterne til det faktiske antal børn, der benytter de kommunale tilbud. Derfor stiger taksterne på de fleste områder

Prisen for frokostordningen i dagtilbuddene stiger også. Det skyldes, at der ikke er sket en pris- og lønfremskrivning af udgifterne til fødevarer og køkkenpersonale.

Tilbagebetaling fra fritidsklubberne

På et område har kvalitetssikringen af kommunens budgetlægning vist, at taksterne i 2018 har været for høje. Det drejer sig om fritidsklubberne, hvor udgifterne til aftenklub i strid med reglerne har været regnet med. Derfor vil mange forældre med barn i klub opleve ændrede opkrævninger for forældrebetaling for december måned.

Det store flertal vil få tilbagebetalt et beløb på mellem 50-200 kr. i for meget opkrævet egenbetaling for hele 2018. Det præcise beløb afhænger blandt andet af, om forældrene har modtaget tilskud til forældrebetalingen i form af eksempelvis søskenderabat eller fripladstilskud.

Nogle af de forældre, der har valgt at have deres barn indskrevet i klub i en anden kommune, vil opleve at få en noget større opkrævning. Det skyldes at Egedal Kommune giver tilskud til et barns klubplads i en anden kommune af samme størrelse som Egedal kommunes udgift til klubbernes drift i Egedal. I de forgange måneder har tilskuddet fejlagtigt inkluderet størstedelen af klubbernes udgifter til aftenklub. De berørte forældres næste opkrævning vil derfor indeholde en korrektion for det fejlagtige tilskud gennem året.

Tilbagebetalinger og meropkrævninger vil blive indarbejdet i opkrævningen for forældrebetaling i december måned. Dette gælder også for børn, der måtte være stoppet i fritidsklub i løbet af 2018.

Taksterne for skolefritidsordning II (SFOII) i Slagslunde følger taksterne til fritidsklub i kommunen. Forældre med børn i SFOII i Slagslunde vil på lige fod med forældre til fritidsklub-børn få ændret opkrævningen for forældrebetaling i december måned.

Forældrebetalingen er underlagt lovgivning

Reglerne i dagtilbudsloven afgør, hvor stor en procentdel af kommunens udgifter til en ordning, som kommunerne kan opkræve hos forældrene. Kommunen kan opkræve op til 25% af sine bruttodriftsudgifter til vuggestuer, børnehaver og dagpleje. På fritidsklubområdet er det 20%. Kommunen må opkræve hele udgiften til en frokostordning hos forældrene.

Forslag til takster for 2019 kan ses i dagsordensmaterialet til Økonomiudvalgsmødet den 21. november. Dagsordenen offentliggøres på hjemmesiden fredag den 16. november.

Samtlige borgerrettede takster besluttes på Økonomiudvalgsmøde den 21. november, og efterfølgende på Byrådsmødet den 28. november 2018. Takstændringerne træder i kraft den 1. januar 2019.