Skip to content back to nav
 
 

Budgetproces med større overblik og præcision

Budget 2020

Budgetprocessen for budget 2020 i Egedal Kommune startede allerede op med et byrådsseminar i december 2018. Byrådet har nu godkendt en tidsplan for resten af processen. Den nye tidsplan skal bidrage til et bedre overblik over kommunens økonomi og over de politiske prioriteringsmuligheder.

Nyhed skrevet af Marianne Roed Jakobsen|04-02-2019

Det forslag til budgetproces 2020-2023, som Byrådet netop har godkendt, indeholder en række forandringer i forhold til tidligere år. Det sker for at give Byrådet et bedre overblik over kommunens økonomi og de politiske prioriteringsmuligheder.

Som led i budgetprocessen  flyttes høringsperioden til efter sommerferien. Formålet er, at både politikere og borgere, som ønsker at afgive høringssvar, kan give det på en mere præcis og retvisende baggrund. Først på det tidspunkt kender man de præcise konsekvenser af kommunernes økonomiske forhandlinger med regeringen - og dermed de økonomiske rammer og forudsætninger for budgetforhandlingerne.

Høringsfristen forkortes

Det er vigtigt at være opmærksom på, at høringsfristen bliver kortere. Budgetmaterialet og budgetforslag sendes i høring i 2 uger primo september, i denne periode holdes der også et borgermøde om budgettet.

"Når vi allerede nu orienterer så bredt ud, er jeg sikker på, at alle som ønsker det, kan afgive høringssvar indenfor fristen. Og det vil fremover ske på et mere retvisende grundlag. Vi lægger stor vægt på muligheden for demokratisk indflydelse, og på at alle får mulighed for at give deres mening til kende", siger Borgmester Karsten Søndergaard. 

Egedal Kommune vil også orientere normale høringsparter om den ændrede høringsfrist direkte.

Vigtige datoer

De vigtigste datoer for budgetprocessen 2020 er allerede på plads:

3. - 4. maj 2019                  Byrådet afholder strategiseminar

21. juni 2019                       Byrådet afholder budgetseminar, hvor status på kommunens økonomi og økonomiaftalen drøftes.

30. august 2019                  Byrådet afholder sit 2. budgetseminar, hvor budgetmaterialet gennemgås

5. september 2019             Der afholdes Borgermøde om budget 2020

2. - 16. september 2019    Høringsperiode

Budgettet skal senest være godkendt den 9. oktober 2019.