Skip to content back to nav
 
 

Inspirationstur til kreative læringsmiljøer

Christianshavns skole

Forældre fra skolebestyrelserne tog på bustur med byrådspolitikere, skoleledere og kommunens administration for at finde fælles fodslag og lade sig inspirere til, hvordan multifunktionalitet og de kreative læringsmiljøer kan se ud på Egedals skoler i fremtiden.

Nyhed skrevet af Troels Rud|18-02-2019

Det store projekt med sammenlægning af skoleafdelinger i skoledistrikterne Smørum og Ølstykke er i fuld gang. Forberedelserne til at skabe fremtidens kreative læringsmiljøer på Egedals skoler er en stor og kompliceret opgave, for der er mange hensyn at tage. På heldagsturen fik deltagerne derfor lejlighed til at tale med hinanden på kryds og tværs, og det var givtigt. Forældre, politikere og skoleledere var i dialog om alt fra hensynet til børnenes undervisning, økonomi og politiske visioner til støjreducerende materialer og indretning af klasselokaler.

Det er både vigtigt og givtigt for Egedals politikere, at høre forældrenes og lærernes ønsker og bekymringer, og det giver samtidig medlemmerne af Egedals Byråd mulighed for at forklare de politiske visioner og drøftelser bag nogle af disse svære beslutninger på skoleområdet. Inspirationsturen var en god lejlighed til at lære hinanden lidt bedre at kende, så de mange interessenter kan finde fælles fodslag om at skabe de bedste rammer for eleverne i Egedal.

Bygherrerådgiveren Arkitema var guide på inspirationsturen. Formålet var at alle deltagerne fik en fælles referenceramme til brug for den kommende proces om læringsmiljøer i Egedal Kommune. Dialogen om dette spændende emne fortsættes på "Ambitionsdag for læringsmiljøer" på Egedal Rådhus torsdag den 21. februar, hvor der er inviteret bredt for at få mange syn på sagen. Her vil være deltagelse af skolebestyrelser, elevråd, politikere fra Byrådet, foreningslivet, medarbejderrepræsentanter, skoleledere og kommunens direktion.

Fotoet viser et læringsrum i Christianhavns Skoles ScienceLAB, tegnet af RUBOW Arkitekter. Det er et godt eksempel på et rum, der har mange funktioner. Her er siddepladser til både fordybelse, samarbejde og klassebeskeder, og væggene er lavet af støjreducerende materiale. Eleverne har fået el-udtag til computer, godt dagslys med kig til uderum, podier og trægulve de kan sidde på, da skolen her er "skofri" og fladerne rene.