Skip to content back to nav
 
 

Ambitionsdag for skoleområdet

Ambitionsdag for skoleområdet på Egedal Rådhus den 21. februar 2019

Torsdag den 21. februar var Byrådssalen fyldt til randen med engagerede borgere, politikere og medarbejdere i alle aldre, der diskuterede kreative læringsmiljøer i Egedal Kommune.

Nyhed skrevet af Troels Rud|01-03-2019

Unge fra skolernes elevråd sad skulder ved skulder med byrådspolitikere, skoleledere, medarbejdere, foreningsfolk mf. Den bredt sammensatte deltagerliste betød, at inspirationen ikke bare kom fra talerstolen, men i lige så høj grad fra de 113 deltagere ved bordgrupperne.

Inspirerende oplæg fra arkitekter

Arkitektfirmaet Christensen & Co gav et inspirerende oplæg om Nærhedens Skole i Høje Tåstrup, og om at afstemme forventninger, ambitioner og visioner.

Ulla Schødt fra Halsnæs Kommune fortalte om Hundested Skole, der er et vellykket resultat af sammenlægningen af to skoler. Oplægget fra Halsnæs handlede om, hvordan man har håndteret opgraderingen af fysiske læringsmiljøer, og hvordan man har bragt elever og medarbejdere sammen.

Uffe Bay-Smidt fra Kant Arkitekter fortalte derefter forsamlingen om, hvordan man kan øge den pædagogiske kvalitet i læringsmiljøerne og samtidig skabe værdi i lokalområdet. Han bemærkede, at første skridt til at lave en god skole er at lave et visionsgrundlag, som det der blev arbejdet på denne aften i Byrådssalen. Endelig understregede arkitekten, at man kan komme langt for relativt få midler, hvis man fokuserer indsatserne.

Efter de tre oplæg gik deltagerne i workshop, hvor ideer og tanker fik lov at flyde. Der blev diskuteret godt og længe, og bordformændene havde travlt med at tage noter.

Der var selvsagt stor forskel på, hvordan unge skoleelever og kommunens politikere ser på skoleundervisning og kreative læringsmiljøer, men det var netop et af formålene med at bringe mange forskellige interessenter sammen. Fælles for aftenen var, at alle deltagere blev klogere - både på hinandens ønsker og ideer og ikke mindst på mulighederne for at skabe kreative læringsmiljøer til gavn for Egedals skoleelever.

Den videre proces

Søren Trier Høisgaard, centerchef for Skole og Dagtilbud, og Betina Hilligsøe, formand for Skoleudvalget og næstformand for Kultur og Erhvervsudvalget, rundede aftenen af med at fortælle om den videre proces med at skabe kreative læringsmiljøer på Egedal Kommunes skoler.

Søren Trier fortalte, at bygherrerådgiveren Arkitema hjælper Egedal Kommune med at samle op på aftenen og skrive de gode pointer sammen i et principprogram for, hvordan vi skaber kreative læringsmiljøer og multifunktionalitet på Egedals skoler.

Der vil i løbet af foråret blive afholdt en workshop for skoleledelser, nøglemedarbejdere og forvaltningen samt en workshop for udpeget fagligt personale, hvor input også skal bruges i det kommende arbejde.

Derudover vil bygherrerådgiveren Arkitema udarbejde scenarier for skoledistrikterne Ølstykke og Smørum. Disse scenarier skal vise, hvordan tre afdelinger i hvert distrikt kan lægges sammen til to afdelinger. Scenarierne vil være klar i juni 2019, hvorefter politikerne skal vælge et scenarie pr. distrikt, som Egedal Kommune går videre med i et udbud.

Scenarierne vil være overordnede skitser af, hvordan areal og bygninger tilpasses på de to blivende skoler i hvert distrikt (kombineret med skoleprognoser).

De to vedtagne scenarier vil sætte overordnede rammer for de kommende byggeprojekter, herunder den økonomiske ramme. På den måde sikres der en sammenhæng i udviklingen af skoleafdelingerne.

Når politikerne har valgt et scenarie, vil de berørte skoleafdelinger blive inddraget i forhold til den konkrete indretning af skolerne. Selvfølgelig med udgangspunkt i de idéer, som entreprenøren/rådgiveren har forberedt ud fra udbuddet, og med udgangspunkt i den grundliggende vision for fremtidens kreative læringsmiljøer i Egedal som formuleres i principprogrammet for skoler i Egedal.