Skip to content back to nav
 
 

Ny forskning: De yngste kan mere, end vi tror

Vi Lærer Sprog rapport forside

Egedal Kommune har de seneste to år deltaget i et landsdækkende sprogprojekt ”Vi Lærer Sprog”, der har vist, at en tidlig målrettet indsats i forhold til børns sproglige udvikling gavner deres sprog og indlæring. Egedal er den kommune i projektet, som har den højeste gennemførelse af aktiviteter.

Nyhed skrevet af Troels Rud|04-03-2019

10 vuggestuer fra Egedal Kommune har de seneste to år deltaget i et landsdækkende sprogprojekt. Projektet "Vi Lærer Sprog" har vist, at en tidlig målrettet indsats i forhold til børns sproglige udvikling gavner deres sprog og indlæring, og at 0-2-årige forstår mere, end man måske umiddelbart kan forvente. 

Projektet har haft til formål at udvikle og afprøve metoder, der kan understøtte 0-2 årige børns sproglige udvikling i vuggestuen og dagplejen. Pædagogerne har fået en række konkrete værktøjer til arbejdet med børnenes sprog. Her har de hver uge arbejdet med udvalgte ord i forskellige legeprægede situationer, læst og snakket med børnene om billedbøger, men også haft fokus på sproglige formuleringer i dagligdagsrutiner og i måltidssituationer. Det er resultatet af dette arbejde, der nu kommer frem. 

- Børns tidlige sproglæring har stor betydning for resten af deres liv. Projektet har givet nogle konkrete værktøjer, der kan være med til at styrke børnenes senere kompetencer ved at sætte ind på deres sproglighed allerede i vuggestuealderen. Det er rigtig positivt, og jeg er glad for, at det store arbejde, det pædagogiske personale har lagt i projektet, har givet så positive og brugbare resultater. Det kan vi godt være stolte af, udtaler Carina Buurskov, formand for Familieudvalget i Egedal Kommune.   

Egedal ligger i top i forskningsprojektet

Forskerne understreger i rapporten, at en systematisk indsats med høj gennemførelsesgrad er nødvendig, for at børnene får udbytte af indsatsen. I vuggestuer med lav gennemførelsesgrad kan der ikke måles en øget udvikling af børnenes sproglige niveau.

Forskerne understreger samtidig, at en både faglig og organisatorisk understøttelse af den sproglige indsats er vigtig, for at der opnås en større sproglig udvikling hos børnene.

I alt har 13 kommuner og 5000 børn fra hele landet været med i forskningsprojektet. Egedal Kommunes pædagogiske personale har ydet en stor indsats i vuggestuerne, og det glæder centerchef for Skole og Dagtilbud Søren Trier Høisgaard;

- Vi er den kommune i projektet, som har den højeste gennemførelse af aktiviteter, og projektet viser tydeligt, at jo flere aktiviteter, der bliver gennemført, jo mere udvikler børnene sig sprogligt. 

I en del af projektet har man arbejdet med en særlig indsats i forhold til at inddrage forældrene i børnenes sproglige udvikling. Resultaterne viser, at børnenes sproglige udvikling med en øget forældreinddragelse er væsentlig større, end i tilfælde hvor der ikke har været særligt fokus på at inddrage forældrene. 

Forskningsprojektet har været forankret i Trygfondens Børneforskningscenter ved Aarhus Universitet og gennemført i samarbejde med førende internationale forskere i børnesprog. 

Læs mere om rapporten på TrygFondens Forskningscenters side.