Skip to content back to nav
 
 

Egedal nedbringer brug af antibiotika

Foto af Jacob Rømeling

Sundhedstjenesten i Egedal Kommune har deltaget i et projekt om infektioner og antibiotika blandt forældrene. Projektet har resulteret i et markant mindre forbrug af antibiotika til Egedals småbørn.

Nyhed skrevet af Troels Rud|29-03-2019

Sundhedstjenesten i Egedal Kommune har deltaget i et projekt om infektioner og antibiotika blandt småbørnsforældrene. Projektet har været en stor succes og har resulteret i et markant mindre forbrug af antibiotika til Egedals yngste borgere.

Fra 2017-2018 faldt forbruget af antibiotika i Egedal således med 17 %. Det gennemsnitlige fald i Region hovedstaden er 8,8 %.

Simpel fremgangsmåde med stor virkning

Både Egedal, Gentofte og Hørsholm kommuner deltog i projektet. kommunerne inkluderede alle forældre til børn født i 2017. Forældrene skulle svare på et spørgeskema, som målte deres viden om antibiotika, infektioner og resistens.

Når sundhedsplejerskerne nogle måneder senere besøgte familierne, fik forældrene den lille publikation og blev oplyst yderligere om antibiotika og infektioner.

Da barnet fyldte et år, fik forældrene endnu et spørgeskema, som altså viste en markant øget viden om emnet. Samtidig har man oplevet en markant reducering af forbruget af antibiotika til småbørn.

Egedal kører videre med projektet

Projektet startede i 2017, da samtlige sundhedsplejesker i Egedal Kommune deltog i et seminar på Gentofte og Herlev hospitaler. Seminaret handlede om den nyeste viden om brugen af antibiotika til de mindste børn. Denne viden om infektioner og antibiotika blev samlet i en lille publikation, som sundhedsplejerskerne tog med, når de besøgte nybagte forældre.

Efter projektet sluttede, valgte Egedal Kommune at fortsætte med at bruge publikationen (nu digitalt) i arbejdet med småbørnsforældre.

 

Læs mere på sundhedstjenestens side, hvor du også kan se folderen om antibiotika.

http://www.sundhedstjenesten-egedal.dk/sundhedstjenesten/smaaboern/infektioner-og-antibiotika

For yderligere information om projektet kontakt leder af sundhedstjenesten og tandplejen i Egedal kommune 

Nina Rasch

Telefonnummer 72596734

Mail Nina.rasch@egekom.dk