Skip to content back to nav
 
 

Elever fra Egedal vinder tur til Kina

Vinderne af Bycirklens Kina-konkurrence 2019. Lars Wilms, Hannah Bisgaard, Astrid Boye Kaag, Kasper Jurlander Bøge, Emilie Plouman Hag, Jasmina Frisk og Karsten Søndergaard.

Fem elever fra Egedal Kommune har vundet en rejse til Egedals venskabsby Wuxi i Kina. Op til rejsen i september bliver eleverne undervist i kinesisk kultur, arbejdsmarked og skolevæsen.

Nyhed skrevet af Troels Rud|08-04-2019

Fem heldige, og ikke mindst virkelig dygtige, elever fra Egedal har vundet en tur til Kina. De glade vindere blev udråbt til en ceremoni på Boesagerskolen, hvor Egedals borgmester Karsten Søndergaard (th.) og kommunaldirektør Lars Wilms (tv) begge deltog.

På billedet ses vinderne fra venstre Hannah Bisgaard, Astrid Boye Kaag, Kasper Jurlander Bøge, Emilie Plouman Hag og Jasmina Frisk. 

Elever udviste forståelse for globalisering

Eleverne har deltaget i Bycirklens årlige kinakonkurrence for 8.klasseselever ved at skrive en motiveret ansøgning inklusive CV på engelsk. Konkurrencen understøtter formålet om at ruste Bycirklens børn og unge til at begå sig i en global verden. Eleverne har i deres opgave derfor skulle beskrive, hvordan de vil kunne håndtere en rejse til et land med en anden kultur, men også hvordan de vil kunne håndtere en opgave som værter eller ambassadører for en gruppe kinesiske elevers besøg i Danmark.

Borgmester Karsten Søndergaard bemærkede i sin annoncering af vinderne, at det i år har været vanskeligt at blive enige om, hvilke fem af de deltagende elever, der skulle løbe med sejren. Alle deltagerne har vist, at de kan skrive engelsk på et højt niveau.

Vinderne er fundet blandt de elever, der har været bedst til at dokumentere deres interesse for en global verden eller reflekteret over deres egen evne til for eksempel at skabe venskaber på tværs af kulturer.

- Det er tydeligt, at deltagerne i årets konkurrence og ikke mindst vinderne er dygtige unge mennesker, som vi med ro i maven og en god portion stolthed kan sende ud i verden som gode repræsentanter for Egedal Kommune, bemærker Karsten Søndergaard. 

Vinderne får et grundigt indblik i Kinesisk kultur

Præmien til de fem vindere er en tur til Kina september 2019. Forud for rejsen får vinderne en introduktion til kinesisk sprog og kultur på Borupgaard Gymnasium. Under rejsen får vinderne desuden, via det danske generalkonsulat i Shanghai, en introduktion til kinesisk politik og økonomi samt til danske erhvervsvirksomheders samarbejde med Kina.

Derudover skal vinderne besøge Bycirklens partnerskabsby Wuxi, hvor de indkvarteres privat hos kinesiske familier med jævnaldrende børn. Formålet med den private indkvartering er at give vinderne indsigt i, hvordan hverdag, skolegang og krav fra omverdenen til deres kinesiske jævnaldrende, adskiller sig fra den danske.

FAQ om Egedal Kommunes Kinasamarbejde

Hvorfor har kommunen et partnerskab med Wuxi?

Kommunen har haft et partnerskab med Wuxi siden 2007. Partnerskabet sker i kraft af det strategiske kommunesamarbejde Bycirklen, der tæller kommunerne Ballerup, Egedal og Frederikssund.

Samarbejdet med Wuxi er med til at fremme en række af Bycirklens visioner. Det er blandt andre forbedrede uddannelsesmuligheder og at gøre det attraktivt at drive virksomhed i de tre kommuner.

Hvad har partnerskabet med Wuxi betydet?

1.000 børn og unge fra de tre kommuner har haft mulighed for at udveksle viden og hverdagsliv med næsten lige så mange unge fra den kinesiske millionby Wuxi.

Flere lokale virksomheder har fået mulighed for at byde sig til ift. at etablere sig på det kinesiske marked.

Over 1.000 borgere fra de tre kommuner har kunnet opleve og fejre kinesiske nytår de sidste tre år. Senest var der nytårsfejring i januar 2018, hvor der var udsolgt i Baltoppen i Ballerup.

For mere information om Kina-samarbejdet og Bycirklen, kontakt udviklingskonsulent Mette Lindgaard Seligmann på mail Mette.Seligmann@egekom.dk