Skip to content back to nav
 
 

Ny arbejdstidsaftale med lærerne

Arbejdstidsaftale med lærerne 2019-2021

En ny arbejdstidsaftale for lærerne er forhandlet på plads af Egedal Lærerkreds, skoleledelse og centerchef for Skole og Dagtilbud. Arbejdstidsaftalen gælder fra 2019-2021.

Nyhed skrevet af Troels Rud|09-04-2019

Egedal Lærerkreds og Egedal Kommune er blevet enige om en arbejdstidsaftale for lærerne.

Efter grundige forhandlinger er forhandlingsrepræsentanterne fra skoleledelse, Centerchef  og Egedal Lærerkreds glade for, at der nu er enighed om en aftale, der skaber tryghed om rammerne for lærernes vigtige arbejde. Processen har samtidig bragt lærernes forhandlere og kommunens ledelse tættere sammen.

Vi skaber en skole i fællesskab

I Egedal Kommune samarbejder vi om at styrke elevernes læring, trivsel og udvikling, så alle elever bliver så dygtige, som de kan - og trives imens. Det handler om børn. 

En vej til dette er, at professionelle lærere og børnehaveklasseledere, i samarbejde med skoleledelsen, fleksibelt planlægger, gennemfører og evaluerer undervisning af høj kvalitet.

Et godt og tillidsfuldt samarbejde mellem ledere og medarbejdere giver den bedste forudsætning for et godt arbejdsmiljø, som dermed er medvirkende til at skabe de bedste betingelser for, at elever og lærere trives. Vi skaber en skole i fællesskab.

Mulighed for at tilpasse undervisningen lokalt

Denne aftale understøtter, at læreren har det professionelle ansvar for at løse den samlede opgave, herunder at foretage nødvendige opgaveprioriteringer i arbejdet sammen med skoleledelsen og øvrige interessenter.

Formålet med aftalen er at skabe de bedste betingelser for, at Egedal Kommunes skolevæsen er et skabende og udviklende skolevæsen samt en attraktiv arbejdsplads med engagerede og professionelle lærere. Elevernes læring og trivsel er i centrum og er styrende for de valg der foretages i organiseringen og tilrettelæggelsen af skolens opgaver.

Samtidig giver aftalen mulighed for at tilpasse skoledagen til lokale behov, ønsker og visioner med fokus på en sammenhængende og varieret skoledag til glæde for elever og medarbejdere.

Arbejdstidsaftalen skal støtte intentionerne i folkeskoleloven samt i Egedal Kommunes Børne- og Ungepolitik.

Der er enighed om forsat at prioritere et tæt og løbende samarbejde mellem skoleledelser, tillidsrepræsentanter, arbejdsmiljørepræsentanter og mellem kommunen og Egedal Lærerkreds.

For yderligere information om arbejdstidsaftalen, kontakt centerchef for Skole og Dagtilbud Søren Trier Høisgaard på mail Soren.Hoisgaard@egekom.dk.