Skip to content back to nav
 
 

Byrådet på økonomisk helikoptertur

budgetseminar

Egedals Byråd mødtes fredag morgen på Pharmakon i Hillerød til det årlige strategiseminar for at tilbringe et par informationsrige dage sammen.

Nyhed skrevet af Christina Yde Hammer|07-05-2019

Det tætpakkede program strakte sig over to dage og det helt overordnede emne var drøftelser af kommunens økonomi - både på den korte bane i forhold til at skabe et budget i balance for de nærmeste år, men også i et mere langsigtet helikopterperspektiv for at klarlægge de strategiske muligheder og politiske ønsker om prioritering af kommunens serviceområder på længere sigt.

Budget 2019-22 indebærer, at målene i Byrådets økonomiske politik for driftsoverskud, overholdelse af servicereamme og kassebeholdning ikke opfyldes i budgetoverslagsårene. Byrådet holdt derfor et temamøde i slutningen af 2018, hvor de udvalgte en række temaer for mulige effek-tiviseringer og servicereduktioner, der skulle analyseres. 

Weekendens helikoptertur, som således var en opfølgning på Byrådets temamøde i december, bød bl.a. på en præsentation af kommunens ak-tuelle økonomiske situation, temaanalyser af de store serviceområder - bl.a. inden for skole og dagtilbud, udsatte børn og unge, ældre, det specialiserede voksenområde, bibliotek og borgerservice samt miljø, veje og kollektiv trafik - som Byrådet havde udpeget i december, og inden lan-dingen lørdag eftermiddag, drøftelser af de præsenterede prioriterings-muligheder og ikke mindst de politiske ønsker hertil. 

Borgmester Karsten Søndergaard siger opsamlende fra byrådsseminaret:

- Vi har haft nogle gode lange dage, hvor hele Byrådet konstruktivt har drøftet, hvilke muligheder og ønsker vi har til det kommende budget. Det er nødvendigt med en stringent økonomistyring også i de kommende år for at skabe rum både til kommunens langsigtede og ambitiøse investeringer, særligt på ældre- og skoleområdet, men også til den generelt stigende efterspørgsel på serviceydelser."

- Det kræver, at vi i Byrådet indimellem hæver blikket og sætter det lange lys på og får sat os grundigt ind i de forskellige muligheder, der rent faktisk er for at prioritere kommunens service. De foreløbige analyser, som vi har drøftet på seminaret her i weekenden, skaber et godt og grundigt fundament af fælles viden for de årlige budgetforhandlinger, som vi skyder i gang efter sommerferien," slutter borgmesteren.