Skip to content back to nav
 
 

Rottebekæmpelse forår 2019

Hold rotterne fra døren

Egedal Kommune gør opmærksom på, at man skal huske at anmelde til kommunen, hvis man ser en rotte eller har mistanke om forekomst af rotter.

Nyhed skrevet af Birgitte Østrøm|16-05-2019
Anmeldelsen skal digitalt via Egedal Kommunes hjemmeside, egedalkommune.dk/rotter. Vælg
selvbetjening i højre side - Anmeld rotter - rotteweb.
For at kunne bekæmpe rotterne så effektivt som muligt, er det vigtigt, at du som grundejer medvirker hertil. Ifølge loven har du som grundejer pligt til:
  • At anmelde forekomst af rotter til kommunen
  • At sikre at affald eller foder ikke er tilgængeligt for rotter 

At kontrollere rottesikringen ved: 

  •  Døre 
  •  Vinduer 
  •  Rørgennemføringen og ventilationsåbninger 
  •  Riste, lyskasser, skakte etc. 
  •  Bevoksninger, evt. ru mure
  •  Tagkonstruktioner
  •  Facaden generelt