Skip to content back to nav
 
 

Borgersvar inddrages i miljøvurdering

Vandløb

31 borgere har givet høringssvar til miljøvurderingen af Klimatilpasningen af Stenløse by. Novafos går nu i gang med nærmere undersøgelser af projektets miljøpåvirkning.

Nyhed skrevet af Christina Adler Jensen|16-05-2019

Afgrænsning af hvad der skal vurderes i projektet om klimatilpasningen af Stenløse by, er nu afleveret til Novafos. Afgræsningen skal sætte rammerne for, hvad miljøvurderingen (VVM) skal indeholde, når Novafos undersøger projektets væsentlige påvirkning af miljøet og belyser hvilke rimelige alternativer, der findes til projektet.

11. marts holdt Egedal Kommune sammen med Novafos et borgermøde, med et flot fremmøde og en livlig debat. Siden er der kommet 31 høringssvar og de er inddraget i afgrænsningen af, hvad Novafos skal undersøge nærmere.
- Klimatilpasningen af Stenløse by har været bredt debatteret, og det er vigtigt. Vi har fået mange og gode høringssvar, og de er alle taget i betragtning. Det er et krav at der også skal kigges på nogle af de yderligere alternative muligheder for at beholde Stenløse Å igennem byen, fortæller Bo Vesth, formand for Teknik- og Miljøudvalget.

Novafos skal nu gang i at udarbejde miljøkonsekvensrapport (UVM). Det forventes, at den endelige rapport og udkast til afgørelse vil blive forelagt Byrådet i første halvdel af 2020. Materialet sendes herefter i offentlig høring. Her får offentligheden mulighed for at komme med høringssvar til selve rapporten.

Klimatilpasningen af Stenløse by har til formål at hjælpe byen med at håndtere store regnskyl og minimere risikoen for oversvømmelser. Novafos har ansvaret for at håndtere regnvandet i byen og undersøger mulighederne for at løse udfordringerne.
- Det er vigtigt for Novafos' arbejde, og i sidste ende for borgerne, at vi får sat de rigtige rammer for klimatilpasningen. Med borgenes høringssvar og kommunens fagpersonales indsigt har vi lavet en god afgrænsning for det videre arbejde. Projektet er komplekst og strækker sig over lang tid. Vi er meget opmærksomme på at orientere løbende i projektet, og på den måde gøres vores til, at borgere bliver inddraget i den demokratiske dialog, siger Ib Sørensen, 1. viceborgmester og formand for Planudvalget.

Se høringssvar og afgrænsning her: