Skip to content back to nav
 
 

Springbrættet fortsætter som kommunal klub

Madlavning i klub for unge.jpg

Familieudvalget i Egedal Kommune besluttede torsdag aften, at Klubben Springbrættet fortsætter som en del af kommunens klubtilbud.

Nyhed skrevet af Marianne Roed Jakobsen|14-06-2019

Forældrerådet i klub Springbrættet har ansøgt om at ændre status fra en kommunal klub til at blive en selvejende klub.

Forældrerådet og Områdebestyrelsen for klubberne i Smørum har inden beslutningen blev truffet været i dialog med Familieudvalget. Områdebestyrelsen har anbefalet, at Springbrættet fortsætter som en del af Egedals samlede kommunale klubtilbud. Det begrunder de blandt andet med, at man i et stort og samlet klubfællesskab i Egedal kan udvikle hele området med en ensartet og stærk pædagogisk faglighed til gavn for alle unge i kommunen. Hvis klub Springbrættet bliver selvejende, vil det efter områdebestyrelsens opfattelse svække det samlede kommunale klubtilbud.

Områdebestyrelsen vil derfor gerne bibeholde klub Springbrættet som en den af den fælles fremtid. Den indstilling valgte Familieudvalget at følge.

Springbrættets Forældreråd og Områdebestyrelsen har allerede fået en henvendelse  med en udstrakt hånd fra Familieudvalget.

"I Familieudvalget sætter vi stor pris på samarbejdet med de mange engagerede forældre. Derfor  vil vi også meget gerne have en snak med Områdebestyrelsen om, hvordan vi kan samle kræfterne til gavn for alle brugerne af klubberne", siger formand for Familieudvalget Carina Buurskov. "Vi har allerede kontaktet Områdebestyrelsen for at få aftalt et møde så hurtigt som muligt".

Familieudvalget lægger i deres invitation vægt på, at der selvfølgelig skal være plads til de gode idéer og tiltag, man gerne vil arbejde med i den enkelte klub, og at det nuværende lokale råderum fastholdes og udvikles.

"Det er vigtigt for os, at det at være en del af den kommunale klubfamilie ikke bliver en begrænsning for den enkelte klub, men tværtimod en styrke, når man kan inspirere hinanden på tværs af de enkelte klubber", slutter Carina Buurskov.