Skip to content back to nav
 
 

Samarbejde på tværs om Værebro Å

Å gennem marker

Tværkommunalt samarbejde om Værebro Å. Otte kommuner, tre forsyninger og en region vil samarbejde om udfordringer omkring Værebro Å.

Nyhed skrevet af Christina Adler Jensen|27-06-2019

Værebro Å afvander otte kommuner. Åen selv er 19 km lang, men hele 87 km, når man tager de tilløbende åer med. Og det bør man - især når det regner. Når åen går over sine bredder medfører det oversvømmelser og den udfordring vil kun blive større i fremtiden i takt med klimaforandringerne. 

Udfordringerne med oversvømmelser er Egedal Kommune ikke alene om - og vores løsninger kan ikke stå alene. Derfor inviterede Egedal Kommune den 18. juni de berørte kommuner, 3 forsyningsselskaber samt regionen til et opstartsmøde om et fremtidigt samarbejde.

Bo Vesth, formand for Teknik- og Miljøudvalget i Egedal Kommune udtaler efter mødet: "Jeg er meget glad for, at alle 8 formænd i kommunerne og regionen, samt forsyningerne har sagt ja til, at vi står sammen om at finde fælles løsningerne på oversvømmelserne i Værebro Å. Vores første møde har givet en stærk base at stå på, og vi er klar til at gå i gang med arbejdet", fortæller Bo Vesth.

Det tværkommunale samarbejde fortsætter med møder til efteråret. Der er allerede i foråret iværksat et arbejde omkring at indsamle de nødvendige data, der kan vise vandets "adfærd" i de 87 km vandløb, særlig ved kraftigt regnvejr.

Fakta

Samarbejdet omfatter otte kommuner: Allerød, Frederikssund, Herlev, Ballerup, Furesø, Gladsaxe, Roskilde, Egedal Kommune.

Tre forsyningsselskaber: FORS, Novafos, HOFOR, samt Region Hovedstaden.