Skip to content back to nav
 
 

Planforslag om detailhandel og erhverv i høring

Området ved Valdemarsvej

Egedal Kommune har 1. juli sendt to planforslag i høring, der sammen vil give mulighed for en yderligere stor udvalgsvarebutik, kontor og bilvaskehal ved Valdemarsvej.

Nyhed skrevet af Lotte Raabo Larsen|03-07-2019

Byrådet besluttede onsdag den 26. juni 2019 at sende forslagene til kommunetillæg 3 og lokalplan 54 i offentlig høring. Planerne vil give mulighed for, at området ved Valdemarsvej kan udbygges med 2.500 m2 udvalgsvarebutik, hvor områdets to bygninger til sammenligning er på 1.200 m2 og 3.300 m2. Dertil vil der være mulighed for at indrette kontor på butikkernes 1. sal og opføre en bilvaskehal mellem butikkerne.

Planerne følger op på Planstrategi 2019 og skal koncentrere kommunens større udvalgsvarebutikker, der ikke naturligt kan indpasses i Egedal Centret på Valdemarsvej. Desuden fastholder og viderefører planerne områdets arkitektur og indretning med butiksfronter ud mod Frederikssundsvej, oplag, vareleveringer mv. bagved bygningerne og en vejføring rundt langs områdets afgrænsning.

Planforslagene er i offentlig høring fra den 1. juli til og med 26. august 2019.
Du kan læse nærmere om planforslagene under Høringer og borgermøder.

Borgermøde om detailhandel og planforslag

Kommunen holder borgermøde om detailhandel den 15. august 2019 kl. 19.30-21.45 i Byrådssalen på Egedal Rådhus.

Mødet vil forgå i to dele, hvor den første del handler om de overordnede mål og rammer for detailhandlen og præsentationen af den nye detailhandelsanalyse. Anden del starter kl. 21.00 handler specifikt om ovenstående planforslag.

Af hensyn til forplejning bedes du tilmelde dig ved at skrive til erhverv@egekom.dk senest tirsdag den 13. august 2019.