Skip to content back to nav
 
 

Borgermøde sætter fokus på bedre mobilitet

bus

Hvordan bliver det nemmere at komme rundt uden bil de steder, hvor der er længere mellem husene og bussen har færre afgange i timen? Det er temaet, når Movia og Egedal Kommune inviterer til debatmøde 3. september

Nyhed skrevet af Christina Adler Jensen|15-08-2019

Man skal kunne bo, arbejde og leve aktive liv uden for de større byer - også uden en bil. Det er et af de mål, som Movia sammen med kommunerne og regionerne på Sjælland arbejder for at realisere. For at lykkes kræver det, at der er gode fælles og delebaserede mobilitetsløsninger for borgerne. For selvom mange har bil, så viser tal fra Danmarks Statistik, at en overraskende stor del af de danske familier står uden bilejerskab. Ifølge Danmarks Statistik havde 32 pct. af alle familier i Region Sjælland og 52 pct. af alle familier i Region Hovedstaden ikke en bil i 2018. Samtidig er borgerne på Sjælland dem, der på landsplan pendler længst til og fra arbejde.

Deletransport og samkørsel?

I de store byer som København, Aarhus og Aalborg vinder delebiler, delecykler og senest også deleløbehjul indpas. Men de nye delekoncepter, som giver flere måder at transportere sig på som borger, har ikke fået rigtig fat uden for de større byer. Men behovet er der stadig. Derfor sætter Movia og Egedal Kommune fokus på mobilitet. På debatmødet 3. september drøftes, hvad der skal til, for skabe bedre sammenhæng uden for de større byer mellem kollektiv transport og f.eks. samkørsel, delebiler og cykler. Hvem der har hvilke roller, når nye mobilitetskoncepter skal op at stå. Og hvilke mobilitetsløsninger der egentlig er de rette for kommuner som f.eks. Egedal, hvor man både har by og områder med længere mellem husene.  

Egedal Kommunes vision er, at sikre borgerne en god hverdag og et aktivt fællesskab. En væsentlig del af dette er, at arbejde for let adgang til arbejde og foreningslivet. 

- Man skal kunne tage del i det liv, der udspiller sig udenfor hjemmets fire vægge: Fordi man har valgt landlivet til, har man ikke nødvendigvis valgt bylivet fra. Men skal den store kabale gå op, så skal vi kigge på nye løsninger til fremtiden. Jeg er spændt på at kigge ind i spåkuglen sammen med Movia på debatmødet, fortæller borgmester Karsten Søndergaard.

- For borgerne er det vigtigt at kunne vælge frit, hvor man vil bo og arbejde - også uden at være afhængig af en bil. Virksomhederne er afhængige af, at kunne tiltrække god arbejdskraft. Og kommunerne har brug for løsninger, når bus og tog ikke rækker hele vejen til havelågen. Som mobilitetsselskab er det vores opgave i Movia at sikre, at borgerne kan bruge kollektiv transport sammen med f.eks. plustur, nabosamkørsel eller blafferstop. Det betyder f.eks., at vi også skal hjælpe med at få nye løsninger op at stå, siger Movias kommunikationsdirektør Camilla Struckmann.

Tid og Sted:

3. september kl 18.30 - 21.00 i Byrådssalen på Egedal Rådhus. Alle borgere er velkomne. Tilmelding er ikke nødvenlig.

Program 

18.30: Velkommen

18.40: En forsmag på fremtidens mobilitet.

Mange snakker om, at den førerløse fremtid er lige på trapperne. Få et bud på hvornår vi bliver førerløse i den kollektive transport, bl.a. på baggrund af erfaringerne med førerløs bus på Køge Sygehus. 

19.00: Når Rejseplanen bliver multimodal

Tager du bilen, toget, bussen eller får du et lift med naboen? Hvis Rejseplanen kunne give dig svaret, ville du så kunne undvære bilen? Bare en gang i mellem?

19.45               Pause

20.00: Sådan får vi mere kollektive mobilitet udenfor de større byer

Hvad vil du gøre, for at øge mobiliteten for dig og dine naboer? Tre repræsentanter fra forskellige dele af kommunen sætter debatten i gang. 

20.50:Tak for i aften

Kontakt 

Egedal Kommune: Jørgen Sandal Møller, tlf. 7259 7342, mail: Jorgen.Moller@egekom.dk