Skip to content back to nav
 
 

Knust asfalt

knust asfalt

Knust asfalt kan anvendes som erstatning for stabilgrus under en vej med tæt belægning over den knuste asfalt. Anden brug af knust asfalt kræver tilladelse fra kommunen.

Udlægning af knust asfalt som bærelæg i vejanlæg som erstatning for stabilgrus under tæt asfaltslidlag er tilladt. Knust asfalt indeholder tjærestoffer og tung olie, som kan forurene jord. Tjærestoffer og tung olie er kræftfremkaldende.

Ønsker du at bruge knust asfalt til andet end udlægning under tæt slidlag, kræver det tilladelse, som du skal søge hos Jordgruppen i kommunens Center for Trafik og Miljø.

Din ansøgning skal som minimum indeholde:

  • Plantegning, der viser hvor knust asfalt ønskes udlagt
  • I hvilken tykkelse den knuste asfalt udlægges
  • Den totale mængde knust asfalt, der udlægges
  • Beskrivelse af hvordan den knuste asfalt udlægges og hvordan det sikres, at knust asfalt ikke spredes til omgivelserne
  • Dokumentation/analyser for indhold af forurenende stoffer i den knuste asfalt

Tilladelsen kan gives, hvis projektet ikke medfører en jordforurening eller risiko for spredning af knust asfalt til andre områder.

Såfemt Kommunen giver tilladelse til udlægning af knust asfalt kan det medføre, at hele/dele af din grund bliver forureningskortlægning på V2 hos Region Hovedstaden.