Skip to content back to nav
 
 

Jordflytning og områdeklassificeringsregulativ

Gammelby - luftfoto

Der er udvalgte dele af kommunen, hvor jorden betragtes som lettere forurenet. Det kan du læse mere om i "Regulativ for anmeldepligtige jordflytninger og områdeklassificering. Egedal Kommune 2011"

I nedenstående regulativ kan du læse om udpegningen af områdeklassificeringen og baggrunden for valg udbredelsen af områdeklassificeringen i Egedal. Herudover kan du læse hvilke regler der gælder for jordflytning.  

Regulativ for anmeldepligtige jordflytninger og områdeklassificering 

Egedal Kommune har nuanceret områdeklassificering i forhold til det oprindelige udgangspunkt, der var kommunens byzone. Resultatet af nuanceringen fremgår af Regulativ for anmeldepligtige jordflytninger og områdeklassificering. Forud for endelig vedtagelse blev regulativet sendt i høring kommunens borgere og Region Hovedstaden. Du kan downloade regulativet og samtlige bilag herunder:

Regulativ for anmeldepligtige jordflytninger og områdeklassificering
Bilag 1 Skema til anmeldelse af jordflytning 
Bilag 2 Vejledning i udfyldelse af jordflytningsskema
Bilag 3 Kortmateriale - områdeklassificerede arealer i Egedal Kommune
Bilag 4 Kriterienotat
Bilag 5 Områdebeskrivelse - Ganløse
Bilag 6 Områdebeskrivelse - Gl. Ølstykke/Stenløse
Bilag 7 Områdebeskrivelse - Knardrup
Bilag 8 Områdebeskrivelse - Ledøje
Bilag 9 Områdebeskrivelse - Langagergård, byzonen omkring Langagergård
Bilag 10 Områdebeskrivelse - Slagslunde
Bilag 11 Områdebeskrivelse - Smørumnedre
Bilag 12 Områdebeskrivelse - Smørumovre
Bilag 13 Områdebeskrivelse - Søsum
Bilag 14 Områdebeskrivelse - Tangbjerg
Bilag 15 Områdebeskrivelse - Veksø
Bilag 16 Områdebeskrivelse - Erhvervsområde nord for Veksø
Bilag 17 Områdebeskrivelse - Værebro
Bilag 18 Områdebeskrivelse - Ølstykke Stationsby
Bilag 19 Udpegning af analysefri områder indenfor områdeklassificeringen