Skip to content back to nav
 
 

Energi

Solceller på tag

Indsatsen vil i de kommende år fokusere på udvikling af en strategisk energiplanlægning i tæt samarbejde med forsyningsselskaber, nabokommuner samt borgere og det lokale erhvervsliv.

Danmark arbejder efter at blive 100 % forsynet fra vedvarende energi i 2050. På el- og varmeområdet er det målsætningen, at det skal ske fra 2035. Allerede i 2020 skal 50 % af elforbruget være dækket af vindenergi.

Kommuners forudsætninger for at bidrage til denne udvikling er forskellige. Som en vækstkommune med fortsat byudvikling, store vejanlæg samt en varmeforsyning som i dag næsten fuldt ud kommer fra gas og olie er denne omstilling en stor udfordring.

Egedal Kommune vedtog i 2011 målsætninger, som her er sammenlignet med de nationale mål for 2020:
   

 Mål for 2020  Danmark     Egedal  
 Reduktion i energiforbrug  20%  4%
 Reduktion i Co2  40%  7%
 Dækning fra vedvarende energi      30%  8%

 

Målsætningerne for Egedal er besluttet ud fra en række mulige initiativer, hvoraf flere er igangsat.   

Se mere om den danske energipolitik.

 

 

 

Dokumenter