Skip to content back to nav
 
 

Energieffektive bygninger

Varmepumpe Ganløse Skole

I Egedal Kommune arbejder vi på at reducere energiforbruget og skabe bedre indeklima i vores ældre bygninger til gavn for både medarbejdere og borgere.

Egedal Kommune vil reducere energiforbruget og forbedre indeklimaet i ældre bygninger til gavn for medarbejdere og borgere. I første omgang skal alle kommunens bygninger screenes for at se, hvor og hvordan man kan forbedre måden energien bliver brugt. Vi forventer, at projektet reducerer udgifterne til energi med fem millioner kroner. 

Hvornår og hvor går projektet i gang

Projektet er en del af kommunens overordnede program "Parat til Fremtiden", der skal sikre Egedal Kommune et fortsat sundt råderum både til de planlagte aktiviteter og de uforudsete hændelser i fremtiden. Energiscreeningerne foregår i 2016, hvorefter vi beslutter hvilke bygninger, der skal energirenoveres. Renoveringerne vil foregå i 2017-2019. Energiscreeningerne får ingen betydning for brugere af bygningerne. 

Følg med i projektet

På denne del af Egedal Kommunes hjemmeside, kan du løbende følge med i projektet, læse nyheder og komme i kontakt med medarbejdere, der arbejder på projektet.