Skip to content back to nav
 
 

Bekæmp Kæmpe-bjørneklo

Bjørneklo

Kæmpe-bjørneklo ødelægger det naturlige dyre- og planteliv, og den er giftig at berøre. Derfor skal Kæmpe-bjørneklo udryddes, og det skal du hjælpe med til.

Kæmpe-bjørneklo ødelægger kommunens vilde dyre- og planteliv, og den er giftig for mennesker at berøre. Derfor er målet at Kæmpe-bjørneklo skal udryddes fra kommunen, og det skal kommunens grundejere hjælpe med til.

Kommunalbestyrelsen har derfor vedtaget en indsatsplan, som forpligter alle grundejere til at udføre bekæmpelse af planterne. Egedal Kommune udfører bekæmpelse på egne arealer og langs stier, hvor den kan genere færdslen.  

Tilsyn på Kæmpe-bjørneklobekæmpelse i 2019

Er der registreret Kæmpe-bjørneklo på din grund, vil du kunne møde kommunens medarbejdere på din grund i perioden fra den 23. juni til den 10. august. 

Medarbejderne skal kontrollere, om du har opfyldt Egedal Kommunes krav til bekæmpelse af Kæmpe-bjørneklo. Du kan se kravene her på siden.

Under kommunens tilsyn vil der også være fokus på at registrere nye fund af Kæmpe-bjørneklo. Derfor vil du også kunne opleve kommunens medarbejdere på din grund, selvom planten ikke tidligere har været registreret på din ejendom.

Kommunens medarbejdere vil medbringe identitetskort, når de færdes på private grunde.

Du kan se kommunens registreringer af Kæmpe-bjørneklo på Egedalkortet under naturfanen i kortets venstre side. Bemærk kortet først vil være aktivt i perioden fra 15. juni til 31. august 2019.

Tidsfrist for bekæmpelse af Kæmpe-bjørneklo

Kæmpe-bjørnekloen skal bekæmpes inden den blomstrer. Tidsfristen for bekæmpelse af blomstrende Kæmpe-Bjørneklo er den 23. juni. 2019. Kommunes naturmedarbejdere vil efter denne dato foretage tilsyn, hvor der er kendte forekomster af Kæmpe-Bjørneklo for at sikre, at bekæmpelsen har været tilstrækkelig. Deadline for genvækst er senest 1. august 2019.

En effektiv bekæmpelse skal udføres, så den enkelte plante på intet tidspunkt sætter spiringsdygtige frø. Når du starter din bekæmpelse inden ovennævnte tidsfrist, sikrer du, at Kæmpe-bjørnekloen ikke kan sætte og modne frø.

Husk at beskytte dig selv, når du bekæmper kæmpe-bjørnekloen.

Bekæmpning omkring vandløb

Husk, at du er forpligtet til at bekæmpe planten helt ned til dit vandløbs midte - også brinken fra kronekant til vandkant. Bemærk at kommunens oprensning af vandløb ikke omfatter rydning af Kæmpe-bjørneklo. 

Metoder til bekæmpelse af Kæmpe-bjørneklo

Når du bekæmper Kæmpe-bjørnekloen, skal du passe på, at du ikke forveksler Kæmpe-bjørnekloen med andre planter. Det kan du læse mere om i højre side.

Når du har sikret dig, at der er tale om Kæmpe-bjørnekloen, findes der forskellige metoder til bekæmpelse af den: 

Indberet forekomst af Kæmpe-bjørneklo

Kæmpe-bjørnekloen skal udryddes. Derfor skal Kommunen kende Kæmpe-bjørnekloens udbredelse i kommunen, og det kan du hjælpe med til. 

Grundlaget for en effektiv bekæmpelse er, at kommunen har kendskab til alle de steder, hvor Kæmpe-Bjørnekloen forefindes indenfor kommunegrænsen. Du kan hjælpe med kommunens registreringer, hvis du tipper kommunen om forekomst af Kæmpe-Bjørneklo på områder, der ikke fremgår af Kommunens registreringer

Kommunalbestyrelsen vedtog i 2012 "Indsatsplan for bekæmpelse af Kæmpe-Bjørneklo i Egedal Kommune 2012".

Indsatsplanen forpligter kommunens og grundejere i Egedal Kommune til at bekæmpe Kæmpe-Bjørnekloen i fællesskab. 

Sådan indberetter du dine registreringer af Kæmpe-Bjørnekloen

Du kan indberette forekomst af Kæmpe- Bjørneklo eller kommentere de registreringer, vi har af planternes voksesteder vha. din smartphone. Download Tip Egedal App'en på din smartphone, så du kan indberette Kæmpe-Bjørnekloen, når du støder på den, mens du er ude i naturen. Alternativt kan du indberette dine registreringer vha. din PC, hvor du skal anvende selvbetjeningsløsningen "Tip Egedal"