Skip to content back to nav
 
 

Natura 2000

Maj Gøgeurt ved Småsøerne

Læs mere om internationale naturbeskyttelsesområder - Natura 2000 områder - i Egedal Kommune.

I Egedal Kommune indgår Buresø, Småsøerne, Ganløse Eged, Bastrup Sø, Klevads Mose, Øvre Mølleådal, Hestetangs Å og Farum Sortemose mm. i Natura 2000 område 139 "Øvre Mølleådal, Furesø og Frederiksdal Skov"

I Natura 2000 områderne skal Egedal Kommune sikre gode forhold for de arter og naturtyper som området er udpeget af hensyn. Staten har vedtaget en Natura 2000 plan for hvert Natura 2000 område.

Egedal Kommune har vedtaget "Natura 2000 handleplan for N139 - Øvre Mølleådal, Furesø og Frederisksdal Skov" på et kommunalbestyrelsesmøde d. 28. november 2012. Handleplanen sætter mål og prioriterer den forventede indsats i Natura 2000 området i planperioden. 

Kravet om anmeldelse fremgår af naturbeskyttelseslovens §19b, og de anmeldelsespligtige aktiviteter står på bilag 2 i loven. I de internationale naturbeskyttelsesområder gælder den såkaldte anmeldeordning, hvor ejeren af arealet skal anmelde forskellige aktiviteter til kommunen. Det kan f.eks. være pludseligt græsningsophør, ændring af naturtyper der ikke er beskyttede ifølge Naturbeskyttelsesloven eller træartsskifte i løvskov.