Skip to content back to nav
 
 

Bekæmp Kæmpe-bjørneklo

Bjørneklo

Kæmpe-bjørneklo ødelægger det naturlige dyre- og planteliv, og den er giftig at berøre. Derfor skal Kæmpe-bjørneklo udryddes, og det skal du hjælpe med til.

Kæmpe-bjørneklo ødelægger kommunens vilde dyre- og planteliv, og den er giftig for mennesker at berøre. Derfor er målet at Kæmpe-bjørneklo skal udryddes fra kommunen, og det skal kommunens grundejere hjælpe med til.

Kommunalbestyrelsen har derfor vedtaget en indsatsplan, som forpligter alle grundejere til at udføre bekæmpelse af planterne. Egedal Kommune udfører bekæmpelse på egne arealer og langs stier, hvor den kan genere færdslen. 

 

Tilsyn på Kæmpe-bjørneklobekæmpelse i 2018

Er der registreret Kæmpe-bjørneklo på din grund, vil du kunne møde kommunens medarbejdere på din grund i perioden fra den 15. juni til den 10. august. 

Medarbejderne skal kontrollere, om du har opfyldt Egedal Kommunes krav til bekæmpelse af Kæmpe-bjørneklo. Du kan se kravene her på siden.

Under kommunens tilsyn vil der også være fokus på at registrere nye fund af Kæmpe-bjørneklo. Derfor vil du også kunne opleve kommunens medarbejdere på din grund, selvom planten ikke tidligere har været registreret på din ejendom.

Kommunens medarbejdere vil medbringe identitetskort, når de færdes på private grunde.

Du kan se kommunens registreringer af Kæmpe-bjørneklo på Egedalkortet under naturfanen i kortets venstre side. Bemærk kortet først vil være aktivt i perioden fra 15. juni til 31. august. 2018 

 

Tidsfrister for bekæmpelse af Kæmpe-bjørneklo

Findes der Kæmpe-bjørneklo på din ejendom skal du i gang med at bekæmpe bjørnekloen senest

• 1. maj
• Ved genvækst senest 15. juni
• Ved genvækst senest 1. august

En effektiv bekæmpelse skal udføres så den enkelte plante på intet tidspunkt sætter spiringsdygtige frø. Når du starter din bekæmpning inden ovennævnte tidsfrister, sikrer du, at Kæmpe-bjørnekloen ikke kan sætte og modne frø.

Husk at beskytte dig selv, når du bekæmper kæmpe-bjørnekloen.

Bekæmpning omkring vandløb

Husk at du er forpligtet til at bekæmpe planten helt ned til dit vandløbs midte - også brinken fra kronekant til vandkant. Bemærk at kommunens oprensning af vandløb ikke omfatter rydning af Kæmpe-bjørneklo. 

Metoder til bekæmpelse af Kæmpe-bjørneklo

Når du bekæmper Kæmpe-bjørnekloen, skal du passe på, at du ikke forveksler Kæmpe-bjørnekloen med andre planter. Det kan du læse mere om i højre side.

Når du har sikret dig, at der er tale om Kæmpe-bjørnekloen, findes der forskellige metoder til bekæmpelse af den