Skip to content back to nav
 
 

Pleje af fredede områder i Egedal Kommune

Sø_og_skov

Fredninger er til for at bevare og beskytte områder af særlig biologisk, kulturhistorisk eller landskabelig værdi. En fredning fastsætter bestemmelser for den fremtidige udvikling af det fredede område.

Egedal Kommune er myndighed for alle fredede, ikke-statsejede områder i kommunen og skal føre tilsyn med at fredningernes formål opretholdes. Til opnåelse af dette, kan kommunen udføre pleje i områderne. 

Egedal Kommune er ikke forpligtiget til at udføre pleje i fredningsområderne. Det er alene en ret, der kan tages i brug, hvis det tjener fredningens formål.

Inden der kan udføres pleje, skal kommunen udarbejde en plejeplan. Plejeplanen udstikker rammerne for udviklingen af området og har til formål at sikre, at fredningsbestemmelserne overholdes. I plejeplanen beskrives den naturtilstand, der ønskes opretholdt eller genskabt og de plejeforanstaltninger, der kan gennemføres for at opnå dette.

Før plejeforanstaltningerne gennemføres, orienteres ejere og brugere af det fredede område om kommunens planer. De orienteres også om, at de selv har mulighed for at udføre plejen, således at det kan tilpasses områdets almindelige drift. Alternativt kan kommunen udføre plejen. Plejeforanstaltningerne sker altid uden omkostninger for ejer og bruger af det fredede område.

Egedal Kommune vil til enhver tid tilstræbe, at plejeforanstaltninger gennemføres efter enighed med områdets ejere og brugere.

Plejeplanerne for kommunens fredede områder vil være tilgængelige her på siden, hvor du kan finde dem yderst til højre.


Du kan læse mere om fredninger på Miljøstyrelsens hjemmeside.

Forslag til ture og information om seværdigheder i Egedal Kommunes mange fredede områder kan findes på Danmarks Naturfrednings hjemmeside: Fredninger i Danmark.

  

De 36 fredede naturområder i Egedal Kommune udgør tilsammen hele 15 % af kommunens samlede areal. Disse fredede områder er:

 • Bastrup Sø
 • Bure Sø
 • Buresø Syd
 • Edelgave
 • Farum Sø
 • Fuglesødalen
 • Ganløse - Værløse
 • Ganløse Egetræ
 • Ganløse Sti
 • Hestetang Mølle
 • Hove Langdysse
 • Katrinebjerg Enge og Nybølle Å
 • Kedelsødalen og Langesødalen
 • Krogenlund Mose
 • Langvad Ådal
 • Langåsen og Nellesødalen
 • Maglehøje
 • Melchiorske Have
 • Mølleådal, Bastrup- og Bure Sø
 • Mølleådalen
 • Mølleådalen, Bure Sø
 • Porsemosen og Høholm
 • Slagslunde Eg
 • Slagslunde Ege
 • Sortemose
 • Sortemose
 • St. Vejleå - Kroppedal
 • St. Vejleå - Risby
 • Storesø-Lyngen
 • Stormosen
 • Tunneldale ved Ganløse og Slagslunde
 • Tysmose
 • Veksø Mose
 • Værebro Ådal

Egedalkortet kan du se fordelingen af de fredede områder og finde links til de individuelle fredningskendelser.