Skip to content back to nav
 
 

Rotter

Foto af rotte ved affaldspose

Har du rotter eller bare en mistanke om, at du har rotter, har du pligt til at anmelde det. Anmeldelse af rotter skal ske digitalt via Rotteweb.

Vil du anmelde rotter, skal du bruge selvbetjeningsløsningen Anmeld rotter.

Rottebekæmpelsen prioriteres

Rottebekæmpelsen prioriteres i kommunen, så bekæmpelsen af rotter, der observeres indendørs prioriteres før bekæmpelsen af rotter, der observeres udendørs. 

Rotter observeret indendørs i opholdsrum betragtes som en hastesag, og rottebekæmperen kommer derfor samme dag eller senest næstfølgende hverdag efter anmeldelsen. Ved anmeldelser som indmeldes på lørdage, søndage og helligdage vil rottefængeren komme den førstkommende hverdag. 

For rotter, der er observeret udendørs gælder, at rottebekæmperen vil bestræbe sig på at komme så hurtigt som muligt - og senest fire hverdage efter anmeldelsesdagen. 

Kommunen har udarbejdet en rottehandleplan, som du kan se i højre side.

Bekæmpelse med kemiske midler

Kun autoriserede personer må bekæmpe rotter med kemiske midler. Bekæmpelsesmidler må ikke udleveres i henhold til gældende lovgivning på området. Bekæmpelsesfirmaer, der laver aftale om en rottesikringsordning med en virksomhed, skal skriftlig meddele dette til kommunens Center for Teknik og Miljø.

Betaling for rottebekæmpelse

Det er i princippet "gratis" at gøre brug af den kommunale rottebekæmpelse. Det vil sige at alle ejendomme betaler et fast bidrag til den fælles rottebekæmpelse i kommunen.  Bidraget opkræves via ejendomsskattebilletten.

Du får altså ikke en regning fra skadedyrsfirmaet når du anmelder rotter.

Eventuelle udgifter til reparationer af f.eks. afløbsinstallationen, eller følgeskader forårsaget af rotter på privat ejendom, er grundejerens ansvar.

Efter udbedring af kloakbrud mm, skal den autoriserede kloakmester sende en færdigmelding til kommunen.

Kontakt til rottebekæmperen

Anmeldelse af rotter er et af de nye obligatoriske selvbetjeningsområder. Det betyder at du kun kan komme i kontakt med rottebekæmperen og anmelde rotter digitalt; Anmeld rotter.

I Egedal Kommune er det skadedyrsbekæmpelsesfirmaet Anticimex der står for rottebekæmpelsen. 

Er du ikke tilfreds?

Har du haft besøg af rottebekæmperen og er du ikke tilfreds, så kontakt Center for Teknik og Miljø